23 Tammikuu 2008

Neste Oil tyytyväinen EU:n energiapaketin biopolttoaineita koskeviin tiukkoihin ympäristövaatimuksiin

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote 23.1.2008 kello 16.00

Neste Oil pitää Euroopan komission liikenteen biopolttoainetavoitteita ja niille asetettuja tiukkoja kestävän kehityksen mukaisuuden vaatimuksia hyvinä. Yhtiö on samaa mieltä kuin komissiokin siitä, että ei tule hyväksyä sellaisia biopolttoaineiden raaka-aineita, jotka hankitaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeiltä alueilta (kuten koskemattomista metsistä) tai alueilta, jotka sitovat erityisen runsaasti hiiltä (kuten tropiikin suoalueet).

Neste Oilin NExBTL-diesel täyttää komission kestävän kehityksen vaatimukset. NExBTL on maailman puhtain diesel, ja sitä voidaan valmistaa eri kasviöljyistä ja eläinrasvasta. Neste Oil jatkaa seuraavan sukupolven biodieselteknologian kehittämistä niin, että raaka-aineina voidaan käyttää ruoaksi kelpaamattomia raaka-aineita kuten hakkuutähteitä.

”Tiukat kestävää kehitystä edellyttävät säännöt ovat välttämättömiä, jotta uusiutuvista raaka-aineista polttoaineita valmistava teollisuus voi pitkän päälle kehittyä. Kun biopolttoaineet valmistetaan oikein tuotetuista raaka-aineista, niiden käytöllä voidaan huomattavasti pienentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä”, Neste Oilin toimitusjohtaja Risto Rinne sanoo.

”Bio-raaka-aineiden tuottajien, tuottajamaiden ja käyttäjien tulisi työskennellä yhdessä sellaisen säännöstön luomiseksi, joka yksinkertaisesti tekee piittaamattomasta tuotannosta kannattamatonta. Vastuullisuuden pitää olla perustana kannattavalle biopolttoaineiden valmistukselle. Nämä ajatukset tulisi sisällyttää myös lainsäädäntöön. Euroopan komission ehdotus on myönteinen askel tähän suuntaan”, Rinne sanoo.

Neste Oil on sitoutunut jatkamaan eri tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä, jolla voidaan varmistaa että kestävän kehityksen mukaiset toimintamallit ja ohjeet ovat käytössä NExBTL-dieselin koko tuotantoketjussa.

Neste Oil on tyytyväinen siihen, että komissio piti kiinni biopolttoaineiden käyttöä EU-maissa lisäävistä tavoitteista. EU:n esimerkki vaikuttaa säädösten kehittymiseen myös muualla.

Komission esittämässä muodossa ehdotus ei kuitenkaan vielä kohtele eri biopolttoaineteknologioita yhtäläisesti. Eri teknologioihin ja raaka-aineisiin suhtautuminen pitäisi ratkaista tieteellisillä perusteilla eli niiden tehokkuuden ja kasvihuonekaasutaseen mukaan. Edistääkseen kehitystä EU:n tulisi pitää ovi avoinna kaikille teknologia- ja raaka-ainevaihtoehdoille – myös niille, jotka syntyvät vasta tulevaisuudessa.

Ilmastonmuutos on globaali ongelma ja vaatii globaaleja ratkaisuja. Päästäkseen tavoitteisiinsa Eurooppa tarvitsee raaka-aineita ja biopolttoaineita myös maanosan ulkopuolelta.

”Kokonaisuutena on hyvä, että keskustelu biopolttoaineista tuntuisi nyt siirtyvän kehittyneempään vaiheeseen, jossa epärealistiset käsitykset biopolttoaineista jätetään taakse. Nyt aletaan ymmärtää, että on olemassa hyviä ja huonoja biopolttoaineita”, Risto Rinne sanoo.

NESTE OIL OYJ

Osmo Kammonen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Jarmo Honkamaa, puhelin 010 458 4758
Johtaja Simo Honkanen, Biodiesel-toimiala, puhelin 050 458 4170

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil on laadukkaisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö, jonka liiketoimintastrategiana on kasvattaa liiketoimintaa jalostustoiminnan ja huippulaatuisten uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvien dieseltuotteiden osalta. Neste Oilin jalostamot sijaitsevat Suomessa Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden kokonaistuotantokapasiteetti on 250 000 tynnyriä päivässä. Yritys työllistää noin 4 800 henkeä, ja sen osakkeet on listattu Pohjoismaisessa pörssissä Helsingissä. Lisätietoja on osoitteessa www.nesteoil.fi.

NExBTL on Neste Oilin kehittämä huippulaatuinen uusiutuvista raaka-aineista valmistettava diesel. Se mahdollistaa kasvihuonekaasu- ja pakokaasupäästöjen vähenemisen normaaliin dieseliin verrattuna. Koko elinkaaren ajalta laskettu kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä on NExBTL-dieselillä 40-60%, riippuen käytettävästä raaka-aineesta. NExBTL-dieseliä voidaan sekoittaa normaaliin dieseliin tai käyttää sellaisenaan, eikä se edellytä muutoksia moottoreihin.