15 Maaliskuu 2013

Neste Oil tutki: tekniikasta odotetaan liikenteen ympäristöratkaisua

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
15.3.2013 klo 11.00

Neste Oil tutki: tekniikasta odotetaan liikenteen ympäristöratkaisua

- Suomalaiset käyttävät tutkituista kahdeksasta maasta vähiten aikaa työmatkoihin

Neste Oilin kahdeksassa maassa teettämän kyselytutkimuksen* mukaan arjen liikenne on ihmisille välttämättömyys, johon odotetaan tulevaisuudessa ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Liikkuminen tuo ihmisille myös iloa ja nautintoa. Suomalaiset eivät tunne huonoa omatuntoa henkilöautoilusta, jos auto ja polttoaine ovat ekologisia. "Ihmiset odottavat tekniikan tekevän liikenteestä ekologisempaa ja myös edullisempaa", tutkija Heikki Liimatainen Tampereen teknillisestä yliopistosta kommentoi Neste Oilin teettämän tutkimuksen tuloksia.

Neste Oil selvitti kyselytutkimuksella ihmisten ajankäyttöä liikenteessä, eri matkoihin käytettyjä kulkuvälineitä, arjen liikkumisen mieluisimpia ekotekoja ja vuoden 2030 liikenteeseen liittyviä odotuksia.

Tutkimustulosten mukaan ihmiset ovat halukkaita vähentämään liikkumisen ympäristövaikutuksia. Ratkaisuja tähän odotetaan saatavan autojen pienenevästä polttoaineen kulutuksesta, ostosten logistiikkajalanjäljen pienentämisestä, ekologisemmista polttoaineista ja joukkoliikenteestä.

"Ihmisten ja tavaroiden liikkuminen on välttämätön osa yhteiskunnan toimintaa. Ihmiset myös haluavat liikkua. Koska liikkumista ja liikennettä on mahdotonta pysäyttää, me Neste Oilissa olemme ottaneet tavoitteeksemme kehittää sitä. Halusimme tutkia ihmisten liikkumiseen liittyviä asenteita, jotta voisimme tunnistaa, mitkä muutokset ja innovaatiot ihmisten mielestä parhaiten mahdollistaisivat sujuvamman ja puhtaamman liikkumisen", Neste Oilin toimitusjohtaja Matti Lievonen sanoi tutkimustulosten lanseeraustilaisuudessa.

Vähemmän kuluttava auto, pienempi ostosten logistiikkajalanjälki ja ekologisempi polttoaine suosituimmat ratkaisut
Tutkimuksen mukaan vähemmän kuluttava auto (50 %), pienempi ostosten logistiikkajalanjälki (46 %) ja ekologisempi polttoaine (36 %) olisivat suomalaisten suosituimmat liikkumisen ekoteot. Harvaan asutussa Suomessa joukkoliikenne ei noussut kolmen suosituimman ekoteon joukkoon kuten tiheämmin asutuissa Saksassa ja Hollannissa.

Tästä huolimatta toivotuimmat parannukset liikenteeseen vuoteen 2030 mennessä liittyivät sähköautoihin ja julkiseen liikenteeseen. Kaikista vastaajista 2,5 % toivoi teleportaation olevan osa arjen liikkumista vuonna 2030.

"Ihmiset ovat siinä mielessä mukavuudenhaluisia, että tekniikan odotetaan pienentävän liikkumisen hiilijalanjälkeä. Tekniikalla onkin suuri potentiaali, mutta se realisoituu vain, jos ihmiset ottavat vähähiilisen liikenteen teknologiat käyttöönsä. Muutoksen tueksi olisi tehtävä määrätietoisia liikennepoliittisia päätöksiä", lanseeraustilaisuudessa puhunut Tampereen teknillisen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Vernen tutkija Heikki Liimatainen kertoo.

Vain 20 % suomalaisista käyttää työmatkaan yli tunnin; Saksassa vastaava luku on 38 %
Arjen työ- ja opiskelumatkoihin kuluu tutkimuksen maista eniten aikaa Kanadassa ja Saksassa. Suomalaiset puolestaan käyttävät työmatkoihin vähiten aikaa: vain viidesosalla (20 %) suomalaisista kuluu työmatkaan tyypillisenä arkipäivänä yli tunti, kun esimerkiksi Saksassa osuus on lähes kaksinkertainen (38 %). Suomessa aikaa jää siis enemmän myös vapaa-ajan liikkumiseen.

Arjen liikkuminen esimerkiksi työmatkoilla on ihmisille toisaalta rutiininomaista, mutta se tuottaa myös mielihyvää. Liikkuessa nautitaan musiikista, luonnosta, maisemista ja toisten ihmisten seurasta.

Noin 60 % suomalaisista käyttää ostosmatkoihin autoa
Vapaa-ajalla henkilöautoa käytetään kaikissa tutkituissa maissa yleisimmin ostosmatkoihin, kaikkein eniten Yhdysvalloissa, joissa 81 % ihmisistä tekee päivittäiset ostokset henkilöautolla. Suomalaisista kolme viidestä (61 %) käyttää henkilöautoa ostosmatkoihin. Muihin arjen matkoihin, esimerkiksi harrastuksiin (43 %) tai työssäkäyntiin (38 %) henkilöautoa käytetään Suomessa selvästi harvemmin.

* Väestöedustavaan tutkimukseen vastasi yhteensä 8 197 iältään 15-70-vuotiasta vastaajaa kahdeksassa maassa: Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Saksassa, Hollannissa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tutkimuksen toteutti viestintätoimisto Miltton yhdessä Cint-tutkimusorganisaation kanssa lokakuussa 2012.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Kaisa Lipponen, viestintäjohtaja, 050 458 5044

Liite: yhteenveto tutkimustuloksista

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi