19 Joulukuu 2012

Neste Oil tuottaa uusiutuvaa lentopolttoainetta EU-rahoitteisessa ITAKA-projektissa

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
19.12.2012 klo 10.00

Neste Oil tuottaa uusiutuvaa lentopolttoainetta EU-rahoitteisessa ITAKA-projektissa

Neste Oil on liittynyt mukaan EU:n rahoittamaan ITAKA-projektiin (Initiative Towards Sustainable Kerosene for Aviation), jonka tavoitteena on tukea uusiutuvan lentopolttoaineen kaupallistamista ja käyttöä Euroopassa. Neste Oil on mukana projektia edistävässä konsortiossa tuottamalla projektissa käytetyn uusiutuvan lentopolttoaineen.

ITAKA-projekti kestää yhteensä 36 kuukautta, ja siihen on myönnetty noin 10 miljoonaa euroa EU:n Seventh Framework -puiteohjelman (FP7/2007-2013) alaista tukea. Neste Oilin lisäksi konsortiossa ovat mukana Airbus, BIOTEHGEN, Camelina Company España, CLH, EADS IW, Embraer, EPFL , MMU, SENASA, RE-CORD ja SkyNRG.

Projektin aikana Neste Oil tuottaa yhteensä 4 000 tonnia uusiutuvaa NExBTL-lentopolttoainetta pääasiassa Espanjassa vastuullisesti tuotetusta camelinaöljystä, mahdollisesti myös käytetystä paistorasvasta. Lentopolttoaine ja sen tuottamiseen käytetty camelinaöljy sertifioidaan Euroopan komission hyväksymän RSB EU RED -sertifiointijärjestelmän mukaisesti. Uusiutuva lentopolttoaine sekoitetaan lentopolttoaineiden ASTM-standardin mukaisesti 50-prosenttiseksi seokseksi perinteisen fossiilisen lentopolttoaineen kanssa ja jaellaan eurooppalaisille lentoyhtiöille käytettäväksi kaupallisilla reittilennoilla.

Konsortiossa mukana olevat tahot eivät tavoittele yhteistyöstä kaupallisia hyötyjä vaan kartuttavat ensisijaisesti yhteistä tutkimus- ja testaustietoa uusiutuvan lentopolttoaineen käytöstä. Projektin aikana testataan muun muassa uusiutuvan lentopolttoaineen logistisia järjestelyjä ja käyttöä normaaleilla reittilennoilla Euroopassa. Samalla projekti pyrkii tukemaan Euroopan komission "lentoliikenteen tiekartaksi" kutsutun ohjelman tavoitetta tuottaa vuosittain kaksi miljoonaa tonnia uusiutuvaa polttoainetta lentoliikenteen käyttöön vuoteen 2020 mennessä.

Neste Oil on jo aiemmin testannut uusiutuvan NExBTL-lentopolttoaineen käyttöä. Kuuden kuukauden mittaisen biopolttoainekokeilun aikana Lufthansa lensi Neste Oilin uusiutuvalla NExBTL-lentopolttoaineella yhteensä 1 187 lentoa Frankfurtin ja Hampurin välillä sekä yhden mannertenvälisen lennon Frankfurtista Washington D.C:hen. Polttoaineen todettiin soveltuvan kaupalliseen käyttöön erinomaisesti; testijakson aikana vähennettiin hiilidioksidipäästöjä yli 1 500 tonnilla ja polttoaineen kulutus väheni noin prosentilla.

Neste Oil Oyj

Osmo Kammonen
Viestintä-, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja: 

Kaisa Hietala, johtaja, Uusiutuvat polttoaineet, puh. 050 458 4128

Lyhyesti ITAKA-hankkeesta ja konsortiossa mukana olevista tahoista:
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=13434065

Uusiutuvia lentopolttoaineita koskeva ASTM-standardi: http://www.astmnewsroom.org/default.aspx?pageid=2524

Uusiutuva NExBTL-lentopolttoaine lyhyesti

Neste Oilin valmistama uusiutuva NExBTL-lentopolttoaine soveltuu kaikkiin tällä hetkellä käytössä oleviin lentokonemoottoreihin, ja se täyttää täysin ASTM D7566-11a -standardin vaatimukset. Polttoaine vähentää lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi, ja sitä voidaan käyttää kaupallisilla lennoilla 50 prosentin seoksena perinteisen fossiilisen lentopolttoaineen kanssa. NExBTL-lentopolttoaineen tuotanto perustuu Neste Oilin omaan NExBTL-teknologiaan. Sitä voidaan valmistaa joustavasti vetykäsittelemällä erilaisia kasviöljyjä sekä jätepohjaisia raaka-aineita, kuten elintarviketeollisuuden eläinrasvajätettä. Neste Oil on sitoutunut käyttämään vain todennetusti vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita, jotka ovat täysin jäljitettävissä raaka-aineen alkulähteille asti.

Lue lisää uusiutuvasta lentopolttoaineesta http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,11990,11993,17550 ja polttoaineen testituloksista http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35;52;88;100;101;18521;18535.

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 15,4 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi