28 Toukokuu 2014

Neste Oil tuo markkinoille vähärikkisen laivapolttoaineen

Uutinen

Uusi merikäyttöön tarkoitettu kaasuöljy täyttää rikkidirektiivin vaatimukset ja alentaa merkittävästi rikin, typen ja hiukkasten päästöjä meriliikenteessä. Uusi polttoaine on varustamoille kiinnostava vaihtoehto, sillä sen käyttöönotto vaatii laivoissa vain pieniä teknisiä muutoksia.

Neste Oilin uusi laivakäyttöön tarkoitettu polttoaine on keskitislepohjaista kaasuöljyä eli MDO:ta (Marine Diesel Oil). Sillä voidaan korvata laivaliikenteessä nykyisin käytettävä raskas polttoöljy.

Uusi polttoaine täyttää rikkidirektiivin vaatimukset. Sen rikkipitoisuus on korkeintaan direktiivin sallima 0,1 prosenttia.

”Rikkipäästöjen lisäksi uusi tuotteemme vähentää tuntuvasti myös typen ja hiukkasten päästöjä raskaaseen polttoöljyyn verrattuna. MDO sopii sellaisenaan polttoaineeksi myös maapuolen pieniin polttolaitoksiin”, sanoo tuotepäällikkö Hilkkaliisa Siro-Minkkinen.

Rikkidirektiivi astuu voimaan vuoden 2015 alussa. Sen tavoite on vähentää meriliikenteen rikkipäästöjä Euroopan niin sanotulla SECA-alueella, joka kattaa Itämeren lisäksi Pohjanmeren ja Englannin kanaalin.

Neste Oilin vähärikkinen laivapolttoaine tulee markkinoille vuoden 2014 lopussa.

”Varustamot ovat jo tutkineet erilaisia vaihtoehtoja muutokseen varautumiseen. Neste Oil tarjoaa vähärikkisen polttoaineen laivaan asti toimitettuna. Tarjoamme varustamoille myös muita palveluita, mm. hinnan suojauspalveluita”, Siro-Minkkinen sanoo.

Rikkipäästäjä on pakko vähentää. Lopulta kyse on siitä, poistetaanko rikki polttoaineesta jalostamolla vai laivassa.

”Rikkipäästöjä voi vähentää pesemällä savukaasut rikkipesureilla tai vaihtamalla laivan polttoaineen vähärikkiseksi. Uusi polttoaine maksaa raskasta polttoöljyä enemmän, mutta sen käyttöönotto onnistuu pienillä teknisillä muutoksilla, jotka voidaan tehdä normaalien satamakäyntien yhteydessä. Pesurin asentaminen on aina suuri investointi. Osaan laivoista asennetaan varmasti pesuri, mutta suuri osa vaihtaa polttoainetta”, arvioi liiketoiminnan kehityspäällikkö Johan Perander.

Uuden tuotteen markkinointi varustamoille on aloitettu.

”Varustamoita kiinnostaa luonnollisesti eniten hinta”, Perander sanoo.

Rikin poisto jalostamolla nostaa väistämättä polttoaineen hintaa. Vähärikkisen kaasuöljyn ja raskaan polttoöljyn markkinanoteerausten ero on 200–300 dollaria tonnilta.

Uusilla vähäpäästöisillä polttoaineilla on isot markkinat. Potentiaalinen kokonaismarkkina Euroopassa on noin 10 miljoonaa tonnia vuodessa, ja Itämeren alueella puhutaan noin viidestä miljoonasta tonnista.

”Keskitisleiden kysyntä kasvaa ja markkina muuttuu meidän kannaltamme suotuisammaksi, koska kaasuöljy sopii tuotantoomme paljon paremmin kuin raskas polttoöljy. Jalostamomme pystyvät tekemään laivapolttoainetta kilpailukykyiseen hintaan.”, Perander sanoo.

Vähärikkisen laivapolttoaineen osuus koko keskitislemarkkinassa on kuitenkin pieni, joten dieselhintoihin tällä muutoksella ei uskota olevan juurikaan vaikutusta.

Neste Oilin MDO DMB

  • Tasalaatuinen ISO-standardin 8217:2010 mukainen tuote.
  • Rikkipitoisuus enintään 0,1 painoprosenttia.
  • Minimiviskositeetti on paremmin laivoille soveltuva.