4 Kesäkuu 2009

Neste Oil tukemassa yläasteelle siirtyviä nuoria

Neste Oil yhdessä Nuorten Akatemian kanssa on palkinnut viisi esimerkillisesti seiskaluokkalaisia tukevaa yläastetta 500 euron kannustusrahalla. Palkittavat koulut ovat Etelä-Hervannan koulu Tampereelta, Kallaveden koulu Kuopiosta, Lucina Hagmanin koulu Kälviältä, Maijamäen koulu Naantalista ja Kannelmäen koulu Helsingistä.

NO avustaa seiskaluokkalaisiaKnnelmäen oppilaita
Kannelmäen koulun kuraattori Johanna Lähteenaro (oik.) vastaanotti tunnustuksen Nuorten Akatemian projektipäällikkö Kaisa Pietilältä (vas.) ja markkinointipäällikkö Hanna Vuorenlehdolta (kesk.) Neste Oilista. Valokuva: Anna Nuorteva.

Palkitut koulut valittiin yhteistyössä kunkin paikkakunnan nuorisotyön ammattilaisten kanssa. Palkitsemisen perusteena käytettiin mm. seuraavia kriteereitä:

  • koulun toimintasuunnitelmassa on riittävät ajalliset ja taloudelliset resurssit seitsemännelle luokalle siirtymisen tukemiseen
  • seitsemälle luokalle siirtymisen tukeminen aloitetaan jo kuudennella luokalla
  • koulun vanhemmilla oppilailla on aktiivinen rooli seitsemännelle luokalle siirtymisen tukemisessa
  • luokanvalvojat osallistuvat aktiivisesti ryhmäyttämiseen ja panostavat hyvän luokkahengen muodostamiseen
  • yhteisöllisyys ja nuorten osallisuuden arvostaminen näkyy koulun arjessa läpi lukuvuoden
  • koulu tekee tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa ja näkee heidät osana yhteisöllistä koulua
  • Ylä-asteelle siirtyviä nuoria tukemalla pyritään lisäämään nuorten hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä sekä vähentämään nuorten putoamista koulujärjestelmästä ja harrastustoiminnasta. Tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä nuorten parissa toimivien tahojen välillä.

Nyt jaettujen kunnianosoitusten toivotaan kannustavan myös muita kouluja panostamaan yläkouluun siirtyvien nuorten tukemiseen.