5 Helmikuu 2009

Neste Oil tiivistää organisaation kolmeen liiketoiminta-alueeseen

Neste Oilin liiketoiminta ryhmitellään uudestaan kolmeen liiketoiminta-alueeseen (Business Areas) ja seitsemään yhteiseen toimintoon (Common Functions). Uusi rakenne ja organisaatio tulevat käyttöön 1.4.2009.
 
"Muutoksella tavoitellaan nykyistä kustannustehokkaampaa ja asiakaslähtöisempää toimintamallia, joka kykenee tehokkaasti toteuttamaan strategiamme. Uusi toimintamalli on matriisiorganisaatio, jossa eri liiketoiminta-toimialueiden ja toimintojen parhaat käytännöt ja osaaminen voidaan yhdistää kokonaisuuden eduksi. Tällä mallilla turvaamme myös sen, että uudet kansainväliset yksiköt, kuten Singaporeen ja Rotterdamiin rakenteilla olevat tehtaat, voidaan tehokkaasti yhdistää Neste Oilin toimintaan ja raportointiin", Neste Oilin toimitusjohtaja Matti Lievonen sanoo.
 
Liiketoiminta-alueet ja raportointisegmentit
 
Liiketoiminta-alueet ovat tulosvastuisia yksiköitä ja vastaavat asiakkuuksista ja tuotteista sekä liiketoiminnan kehittämisestä. Uudet liiketoiminta-alueet ovat Öljytuotteet (Oil Products), Uusiutuvat polttoaineet (Renewable Fuels) ja Öljyn vähittäismyynti (Oil Retail). Liiketoiminta-alueiden ulkopuoliset toiminnot kuuluvat ryhmään Muut (Others).
 
Neste Oilin taloudellinen raportointi perustuu jatkossa uusiin liiketoiminta-alueisiin. Ensimmäisen kerran uuden segmenttijaon mukaisesti raportoidaan 28.4.2009 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen yhteydessä. Sitä ennen huhtikuussa yhtiö julkistaa uuden jaon mukaiset vertailutiedot vuodelta 2008.
 
Nykyinen Erikoistuotteet-toimiala yhdistetään Öljytuotteet-liiketoiminta-alueeseen. Nykyinen Shipping-toimiala raportoidaan osana sen palveluita käyttäviä liiketoiminta-alueita. Shippingin varustamotoiminta siirtyy osaksi Tuotanto ja logistiikka -toimintoa.
 
Yhteiset toiminnot (Common Functions)
 
Yhteiset toiminnot huolehtivat liiketoiminta-alueiden tarvitsemasta tuotannosta ja prosesseista sekä niiden tehokkuudesta. Niiden vastuulla ovat myös konsernin toimintatapojen kustannustehokkuus, läpinäkyvyys ja yhdenmukaisuus. Lisäksi yhteiset toiminnot vastaavat konsernin resurssien käytöstä ja riittävyydestä.
 
Yhteisiä toimintoja ovat Tuotanto ja logistiikka, Talous ja rahoitus, Henkilöstö, Ympäristö ja turvallisuus, Viestintä, Teknologia ja strategia sekä Lakiasiat.
 
Konsernin johtoryhmä (Neste Executive Board)
 
Neste Oilin konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa.
 
Konsernin johtoryhmän muodostavat seuraavat henkilöt:
 
Matti Lievonen, toimitusjohtaja
Matti Lehmus, liiketoiminta-alueen johtaja, Öljytuotteet
Jarmo Honkamaa, varatoimitusjohtaja sekä liiketoiminta-alueen johtaja, Uusiutuvat polttoaineet,
Sakari Toivola, liiketoiminta-alueen johtaja, Öljyn vähittäismyynti
Ilkka Poranen, tuotanto- ja logistiikkajohtaja
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja
Hannele Jakosuo-Jansson, henkilöstöjohtaja
Simo Honkanen, turvallisuus- ja ympäristöjohtaja
Osmo Kammonen, viestintäjohtaja
Lars Peter Lindfors, teknologia- ja strategiajohtaja
Matti Hautakangas*, lakiasiainjohtaja
* Johtoryhmän sihteeri, ei jäsen
 
Liiketoiminnan johtoryhmä (Neste Executive Management Board)
 
Liiketoiminnan johtoryhmä, joka koostuu toimitusjohtajasta, liiketoiminta-alueiden johtajista, talous- ja rahoitusjohtajasta sekä tuotanto- ja logistiikkajohtajasta, ohjaa liiketoimintaa sekä asettaa operatiivisen toiminnan tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.
 
NESTE OIL OYJ
 
Osmo Kammonen
viestintäjohtaja
 
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Lievonen, puhelin 010 45811
 
Liitteet:
Organisaatiorakenne 1.4.2009
Johdon esittely