17 Joulukuu 2007

Neste Oil, Takreer ja OMV tekivät esisopimuksen perusöljytehtaasta Abu Dhabiin

Neste Oil Oyj     
Lehdistötiedote
17.12.2007 klo 10.30

Neste Oil, abudhabilainen öljy-yhtiö Takreer sekä itävaltalainen öljy- ja kaasuyhtiö OMV etenevät suunnitelmassaan muodostaa yhteisyritys, jonka on määrä rakentaa rikitöntä, korkealaatuista VHVI-perusöljyä (Very High Viscosity Index) valmistava tehdas Abu Dhabin Ruwaisiin. Osapuolet allekirjoittivat asiaa koskevan esisopimuksen Abu Dhabissa. Sopimus kattaa suunnittelua, rakentamista ja laitoksen toimintaa koskevat perusperiaatteet sekä osapuolten välisen yhteistyön kaupalliset periaatteet. Takreer omistaa perustettavasta yhteisyrityksestä 60 % ja Neste Oil sekä OMV kumpikin 20 %.

Suunniteltu laitos tuottaisi vuosittain 500 000 tonnia huippuluokan voiteluaineiden perusöljyä. Laitoksen syöttöaineet saadaan Takreerin jalostamon vetykrakkerista. Neste Oil tuo hankkeeseen tuoteteknologian ja valmistusosaamista sekä huolehtii alussa koko tuotannon myynnistä. OMV tuo hankkeeseen voiteluaineiden sekoittamiseen liittyvää tietoutta ja markkinointiosaamista.

Varsinainen suunnitteluvaihe on tarkoitus käynnistää viimeistään vuoden 2008 toisella neljänneksellä. Lopulliset investointipäätökset tehdään myöhemmin suunnitteluvaiheessa kerättyjen kustannustietojen pohjalta.

Rikittömien huippuluokan perusöljyjen maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa, koska niiden avulla moottoreilla saavutetaan parempia suoritusarvoja ja pystytään paremmin vastaamaan päästöjen rajoittamista koskeviin vaatimuksiin.

Neste Oil on öljynjalostus- ja markkinointiyhtiö, joka keskittyy valmistamaan ja toimittamaan edistyksellisiä puhtaamman liikenteen tuotteita. Yhtiö haluaa kasvaa sekä perinteisten öljytuotteiden jalostajana että laadukkaan uusiutuvista raaka-aineista valmistettavan dieselin valmistajana. Neste Oilin kokonaiskapasiteetti on noin 250 000 barrelia päivässä. Neste Oil on NEXBASE-tuotenimellään johtava VHVI-perusöljyjen valmistaja ja myyjä.

Takreer on öljynjalostusyhtiö, jonka raaka-öljyn ja erilaisten kondensaattien jalostuskapasiteetti on noin 500 000 barrelia päivässä. Takreerin tavoitteena on rakentaa jalostusosaamiseen perustuvaa, kilpailukykyä parantavaa tuote- ja prosessiosaamista. Yhteisyritys perusöljyliiketoiminnassa on osa pyrkimystä tehdä Takreerista monipuolinen jalostusyhtiö.

OMV on Itävallan suurin listattu teollisuusyritys. Sen vuotuinen jalostuskapasiteetti on yli 26 miljoonaa tonnia. OMV:n vähittäismyyntiverkosto käsittää yli 2500 tankkauspistettä 13 maassa. Lisäksi OMV myy yli 14 miljoonaa tonnia maakaasua vuosittain. Ostettuaan enemmistön Romanian Petromista OMV on Keski-Euroopan suurin öljy- ja kaasuyhtiö. Yhtiöllä on öljyn- ja kaasuntuotantoa ja etsintää 20 maassa viidessä maanosassa.

Abu Dhabin perusöljyprojekti yhdistää kaikkien kolmen osapuolen suunnittelu-, tuotanto- ja markkinointivahvuudet.

Neste Oilin toinen perusöljytuotannon kasvattamiseen tähtäävä hanke Bahrainissa etenee myös.

Neste Oil Oyj

Osmo Kammonen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Toimialajohtaja Kimmo Rahkamo, Erikoistuotteet-toimiala, puhelin 050 458 4247
Johtaja Matti Lehmus, Perusöljy-liiketoiminta, puhelin 050 458 4072

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö aikoo strategiansa mukaisesti kasvaa sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen biodieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 250 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 4 800 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Helsingin Pörssissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.