27 Syyskuu 2006

NESTE OIL TÄHTÄÄ MAAILMAN JOHTAVAKSI BIODIESELIN VALMISTAJAKSI

Pörssitiedote 27.9.2006 klo 8.30
 
Neste Oilin hallitus on hyväksynyt strategian, jolla yhtiö tähtää maailman johtavaksi biodieselin valmistajaksi. Öljynjalostus pysyy kuitenkin Neste Oilin keskeisenä liiketoiminta-alueena ja yhtiö aikoo jatkaa investointeja nykyisten jalostamojensa edelleen kehittämiseksi. Strategian perustana säilyy yhtiön kyky soveltaa ainutlaatuista jalostusosaamistaan siten, että erilaisista ja edullisimmista raaka-aineista pystytään valmistamaan korkealuokkaisia puhtaamman liikenteen polttoaineita. Neste Oil arvioi investoivansa kasvuhankkeisiinsa useita miljardeja euroja seuraavan kymmenen vuoden aikana.
 
"Keskeinen viestimme on, että yhtiöllä on sekä tahto että taloudellisia resursseja merkittäviin kasvuhankkeisiin sille vahvoilla alueilla. Tällä strategialla voimme parhaiten hyödyntää yhtiössä olevaa osaamista. Tähtäämme maailman johtavaksi biodieselin valmistajaksi, mikä merkitsee useiden miljoonien tonnien vuosittaisia tuotantovolyymeja. Omaan pitkäjänteiseen teknologian kehitystyöhömme perustuvaa biodieseliä voidaan valmistaa erilaisista kasviöljyistä ja eläinrasvoista. Kehittämämme biodiesel on huippulaatuinen polttoaine, joka on selvästi parempaa kuin nykyään markkinoilla olevat kasvi- tai raakaöljypohjaiset dieseltuotteet", Neste Oilin toimitusjohtaja Risto Rinne sanoo.
 
"Rakennamme tulevina vuosina useita biodiesellaitoksia eri markkina-alueille itse tai yhdessä kumppaneiden kanssa. Lisäksi panostamme merkittävästi biopolttoaineiden tutkimukseen ja kehitykseen erilaisten uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämiseksi. Nykyisillä jalostamoilla jatkamme investointeja, joilla nostetaan tuotannon jalostusarvoa", Rinne jatkaa
 
"Neste Oilin historian suurin investointi Porvoon jalostamon uuteen dieseltuotantolinjaan valmistuu talven aikana. Se parantaa merkittävästi yhtiön tulosta ja kassavirtaa. Hallitus on arvioinut erilaisia strategiavaihtoehtoja, joiden kautta parantuva kannattavuus ja kassavirta parhaiten koituvat osakkeenomistajien hyödyksi. Omaan teknologiaan perustuvan biodieselin valmistuksen voimakkaasti kasvuhakuinen strategia kasvattaa hallituksen arvion mukaan parhaiten omistaja-arvoa", Neste Oilin hallituksen puheenjohtaja Timo Peltola sanoo.
 
 
Taloudelliset tavoitteet
 
Hallitus hyväksyi strategialinjauksen yhteydessä yhtiölle seuraavat taloudelliset tavoitteet:
 
  • Keskimääräisen pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) vähintään 15 prosenttia vuodessa
  • Osinkoina jaetaan vähintään kolmannes perusliiketoiminnan vuosituloksesta
  • Velan osuus kokonaispääomasta (leverage) 25-50 prosenttia
 
 
Missio ja visio vahvistettiin
 
Hallitus vahvisti Neste Oilin missioksi "Refining the future". Missio-lausumaa käytetään aina englanninkielisenä. Puhtaamman liikenteen polttoaineiden valmistukseen tähtäävä strategia on hyvin selvästi mission toteuttamista.
 
Neste Oilin visioksi hallitus määritteli "Johtava puhtaamman liikenteen polttoaineiden toimittaja". Yhtiö on aktiivisesti tuonut markkinoille puhtaampia öljytuotteita, jotka ovat perustuneet omaan teknologiaan tai uuden teknologian nopeaan soveltamiseen. Tuorein esimerkki tästä edelläkävijyydestä on huippulaatuinen biodiesel, joka antaa yhtiölle selkeää etumatkaa. Näistä lähtökohdista edellytykset vision saavuttamiselle ovat realistiset.
 
Neste Oilin strategian toteuttaminen perustuu aiemmin hyväksyttyihin arvoihin. Yhtiön arvot ovat tuloksellisuus, uudistuminen, vastuullisuus ja yhteistyö.
 
 
Eri liiketoimintojen roolit
 
Hyväksytty strategialinjaus korostaa biodieselin ja öljynjalostuksen merkitystä kasvun synnyttäjinä. Lupaavia kasvumahdollisuuksia nähdään myös huippuluokan bensiini- ja voiteluainekomponenteissa, jotka perustuvat suurelta osin omaan kehitystyöhön. Voiteluainekomponenteissa Neste Oililla on jo nyt johtava asema Euroopan kaupallisilla markkinoilla.
 
Lisäksi yhtiöllä on kaksi ydintoimintoja tukevaa toimialaa. Varustamotoiminta Shipping hoitaa raaka-aine- ja tuotekuljetuksia, ja Öljyn vähittäismyynti markkinoi ja myy polttonesteitä muun muassa Neste-asemien kautta. Neste Oil omistaa myös enemmistön suunnittelupalveluja tarjoavasta Neste Jacobsista ja saa siitä merkittävää kilpailuetua kasvuhankkeiden toteuttamisessa. Tällä on erityistä arvoa nyt, kun suunnitteluresursseista on maailmanlaajuisesti pulaa.
 
 
Kilpailukyky varmistaa kasvun
 
"Vaikka panostammekin kasvuun muun muassa vahvistamalla organisaatiotamme, osaamistamme ja rahoitusasemaamme, jatkamme kilpailukyvyn ja tuottavuuden kehittämistä kaikessa toiminnassamme. Nykyisen liiketoiminnan erinomaisten taloudellisten ja toiminnallisten tulosten varmistaminen luo hyvät edellytykset kasvulle", Risto Rinne sanoo.
 
 
 
Neste Oil Oyj
Risto Rinne
Toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
Risto Rinne, toimitusjohtaja, p. 010 458 4990
Petri Pentti, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 010 458 4490
Jarmo Honkamaa, toimialajohtaja, Öljynjalostus, p. 010 458 4758
Kimmo Rahkamo, toimialajohtaja, Komponentit, p. 010 458 4247
 
 
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 250 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 4 600 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Helsingin Pörssissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.