3 Kesäkuu 2010

Neste Oil sitoutuu Suomenlahden liikenneturvallisuutta parantavaan hankkeeseen

Neste Oil sitoutuu tänään allekirjoitetulla sopimuksella Suomenlahden liikenneturvallisuutta parantavaan Tankkeriturva-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön ennakoiva alusliikenteen ohjauspalvelu Suomenlahdella liikkuvilla säiliöaluksilla vuoden 2013 aikana. Yhteistyöhankkeen muut osapuolet ovat Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto ja John Nurmisen säätiö.

Yhteiskuntasuhdejohtaja Osmo Kammonen Neste Oilista toteaa: ”Me Neste Oilissa etsimme jatkuvasti keinoja parantaa öljykuljetusten turvallisuutta ja minimoida öljyonnettomuuksien riskejä. Tankkeriturva-hankkeessa mukana olo tukee liiketoimintaamme ja on samalla luonteva tapa kantaa vastuuta ympäristöstä.”

Tankkeriturva-hankkeen puitteissa osapuolet sitoutuvat kehittämään ENSI (Enhanced Navigation Support Information) -palvelua. ENSI-palvelun avulla on mahdollista lähettää laivan reittisuunnitelma laivasta maihin, jolloin meriliikennekeskuksessa voidaan paremmin ennakoida mahdolliset riskitilanteet ja suositella vaihtoehtoista reititystä.
Palvelua on testattu onnistuneesti Neste Oilin aluksilla vuonna 2009 käynnistyneen hankkeen pilottivaiheessa.

”Olemme sitoutuneet osallistumaan järjestelmän kehittämiseen ja sen testaamiseen aluksillamme myös hankkeen seuraavassa vaiheessa. Tuomme yhteistyöhön myös arvokasta öljyn merikuljetuksiin liittyvää erityisosaamista”, sanoo Neste Oilin Turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Jan Valtonen.

Neste Oil kuljettaa meriteitse raakaöljyä, öljytuotteita ja kemikaaleja noin 37,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Kaikki alukset ovat jäävahvistettuja ja kaksoisrunkoisia. Saattohinaajat varmistavat lastissa olevien tankkereiden turvallisen liikkumisen yhtiön satamaan johtavilla väylillä.