15 Joulukuu 2011

Neste Oil rakentaa jätepohjaista mikrobiöljyä tuottavan koelaitoksen Porvooseen

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
15.12.2011 klo 9.00


Neste Oil rakentaa jätepohjaista mikrobiöljyä tuottavan koelaitoksen Porvooseen

Neste Oil rakentaa jätepohjaista mikrobiöljyä tuottavan koelaitoksen Porvoon jalostamon yhteyteen. Kyseessä on Euroopan ensimmäinen koelaitos, joka valmistaa uusiutuvien polttoaineiden valmistukseen käytettävää mikrobiöljyä jätepohjaisista raaka-aineista.

Koelaitoksella kehitetään mikrobiöljyn tuotantoprosessia ja testataan erilaisia mikrobiöljyn tuotannossa käytettäviä raaka-aineita, kuten olkia tai muita maatalouden tähteitä sekä teollisuuden jäte- ja sivuvirtoja. Laitoksen rakentaminen tukee Neste Oilin tavoitetta hyödyntää tulevaisuudessa mikrobiöljyä uusiutuvan NExBTL-dieselin raaka-aineena. Koelaitoksen on tarkoitus valmistua vuoden 2012 jälkipuoliskolla, ja sen investointikustannus on noin 8 miljoonaa euroa. 

"Strategisesti tämä oli meille erittäin tärkeä päätös, sillä uuden koelaitoksen myötä Neste Oil etenee mikrobiöljyjen kehitystyössä seuraavaan vaiheeseen. Päätös tukee vahvasti Neste Oilin strategiaa, joka tähtää raaka-ainevalikoiman laajentamiseen", sanoo Neste Oilin tutkimus- ja kehitysjohtaja Petri Lehmus.

Mikrobiöljystä on jo onnistuttu valmistamaan uusiutuvaa NExBTL-dieseliä laboratoriossa. Koelaitos on tärkeä välivaihe teknologian kehittämisessä kaupalliseen tuotantoon.

"Kehitystyön seuraavat vaiheet ovat tuotantoprosessin hiominen ja kasvattaminen teolliseen mittakaavaan. Kaupallisessa tuotannossa mikrobiöljy on aikaisintaan vuonna 2015", Lehmus jatkaa. 

Jäte- ja sivuvirrat hyötykäyttöön

Neste Oil haki mikrobiöljyteknologialle patentteja syksyllä 2010. Teknologia mahdollistaa NExBTL-dieselin raaka-aineeksi soveltuvan mikrobiöljyn valmistamisen jäteraaka-aineista hiivojen ja homeiden avulla. Hiivat ja homeet ovat mikrobeja, jotka käyttävät ravinnokseen tehokkaasti tähteistä ja jätteistä peräisin olevia sokereita ja muuntavat ne öljyksi.

"Pyrimme hyödyntämään ennen kaikkea erilaisia jäteraaka-aineita ja sivuvirtoja, joilla voidaan vähentää eniten kasvihuonekaasupäästöjä. Jätepohjainen mikrobiöljy on erittäin lupaava raaka-aine niin tehokkuuden kuin vastuullisuudenkin näkökulmasta", kertoo Lehmus.

Koska hiivat ja homeet eivät tarvitse kasvaakseen auringon valoa, niitä voidaan kasvattaa käytännössä missä päin maailmaa tahansa. Kasvattamisessa voidaan hyödyntää perinteisiä bioreaktoreita, joita käytetään yleisesti esimerkiksi panimo- ja bioteknologiateollisuudessa.

Suomi mikrobiöljytutkimuksen edelläkävijämaita

Neste Oil on tehnyt mikrobiöljyjen kehittämisessä uraa uurtavaa yhteistyötä Aalto-yliopiston kemian teknillisen korkeakoulun kanssa. Vankka tiedeosaaminen on pystytty yhdistämään käytännön kehitystyöhön.

"Suomi on yksi mikrobiöljytutkimuksen edelläkävijämaista, ja uskon, että työmme tulokset voivat olla kansainvälisesti merkittäviä", Lehmus kertoo.

Neste Oililla on pitkä historia puhtaampien liikennepolttoaineiden kehittäjänä. Yhtiön vuotuiset tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ovat noin 40 miljoonaa euroa, josta noin 80 prosenttia liittyy uusiutuvien raaka-aineiden tutkimukseen. Tutkimuksen kohteena ovat mikrobien lisäksi muun muassa levät ja metsäteollisuuden hakkuutähteet.

Neste Oilin kehittämä NExBTL-teknologia mahdollistaa lähes minkä tahansa kasviöljyn tai jäterasvan käytön uusiutuvien polttoaineiden valmistuksessa. Tällä hetkellä raaka-aineena käytetään raakapalmuöljyä, erilaisia jäte- ja sivuvirtoja (eläinrasvajäte, steariini ja palmuöljyn rasvahappotisle) sekä rypsi- ja soijaöljyjä.

Neste Oil Oyj 
Hanna Maula
Viestintäjohtaja


Lisätietoja:
Tutkimus- ja teknologiajohtaja Petri Lehmus, puh. 010 458 3150


Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö, joka valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita. Yhtiö on myös maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin liikevaihto vuonna 2010 oli 11,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence investment -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi päässyt maailman vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.


NExBTL-diesel lyhyesti

Neste Oilin uusiutuvista raaka-aineista valmistettu NExBTL-diesel sopii kaikkiin dieselmoottoreihin sellaisenaan tai fossiiliseen dieseliin sekoitettuna. Sen kemiallinen koostumus on samanlainen kuin fossiilisen dieselin ja laatuominaisuudet yhtä hyviä tai parempia. Tuotetta on testattu laajasti ja menestyksellisesti eri puolilla maailmaa sekä raskaissa ajoneuvoissa että henkilöautoissa. Sen käyttö vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia ja pakokaasupäästöjäkin merkittäviä määriä fossiiliseen dieseliin verrattuna. Suomalaisten kuluttajien saatavilla tuote on Neste Green -dieselinä, jossa on aina vähintään 10 % uusiutuvaa dieseliä.