3 Helmikuu 2012

Neste Oil puolitti työpaikkatapaturmien määrän vuonna 2011

Lehdistötiedote
Neste Oil Oyj
3.2.2012 klo 13.30

Neste Oil puolitti työpaikkatapaturmien määrän vuonna 2011

Neste Oilin vuoden 2011 turvallisuussuoritus oli yhtiön historian paras. Konsernin kaikkien kirjattujen tapaturmien taajuus* eli kaikkien työpaikkatapaturmien kokonaismäärä miljoonaa työtuntia kohden vuonna 2011 oli 2,3, joka on yli puolet vähemmän kuin edellisvuonna, jolloin vastaava luku oli 4,7. Vuonna 2010 eurooppalaisten öljynjalostusyhtiöiden keskimääräinen tapaturmataajuus oli 5,0, ja Suomen kemianteollisuuden yrityksissä poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus oli 10,8. Vuonna 2011 työpaikkatapaturmia oli yhtiössä yhteensä 33 kappaletta, kun vuonna 2010 vastaava luku oli 72. Neste Oilissa turvallinen toiminta on menestyksellisen liiketoiminnan edellytys ja tärkeä osa yhtiön vastuullisuutta.

Neste Oil investoi turvallisuuden kehittämiseen vuonna 2011 yhteensä 25,9 miljoonaa euroa. Investoinneilla parannettiin erityisesti prosessi-, henkilö- ja paloturvallisuutta. Ennaltaehkäisevään turvallisuustyöhön, kuten turvallisuuskoulutuksiin, käytettiin vuonna 2011 koko konsernissa yhteensä 35 000 tuntia. Lisäksi yhtiössä tehtiin yli 25 000 turvallisuusriskien tunnistamiseen ja poistamiseen tähtäävää havainnointikierrosta ja käytiin yli 2 500 turvallisuuskeskustelua, joiden keskeisenä tarkoituksen oli tukea turvallisuutta edistävien toimintatapojen omaksumista. Vuonna 2012 turvallisuuteen arvioidaan investoitavan yli 60 miljoonaa euroa.

"Olen erittäin ylpeä viime vuoden turvallisuussuorituksestamme. Olemme jo usean vuoden ajan tehneet johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti töitä turvallisuuden parantamiseksi. Olemme nyt lähestymässä Euroopan öljy-yhtiöiden kärkeä turvallisuussuorituksella mitattuna, mitä pidämme lähitulevaisuuden tavoitteenamme. Tärkeitä tapaturmien vähentämisen keinoja ovat olleet erityisesti turvallisuusriskejä ennakoivat ja pienentävät toimet sekä yleisen turvallisuusosaamisen parantaminen koulutuksilla. Keskeisimpänä pidän kuitenkin sitä, että olemme pyrkineet ottamaan opiksemme kaikista tapaturmista ja muista turvallisuuspoikkeamista sekä hyödyntämään tunnistamiamme parhaita käytäntöjä näiden välttämiseksi", kertoo Neste Oilin toimitusjohtaja Matti Lievonen.

*) Neste Oilin tärkein työturvallisuuden mittari on kaikkien kirjattujen tapaturmien taajuus (TRIF, Total Recordable Injury Frequency) eli lääkinnällistä hoitoa vaatineiden työpaikkatapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. Mukaan lasketaan sekä yhtiön oman henkilöstön että yhtiölle työskentelevien urakoitsijoiden tekemä työ.

Neste Oil Oyj

Hanna Maula
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Simo Honkanen, ympäristö- ja turvallisuusjohtaja, puh. 010 458 4170

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 15,4 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi. Lisätietoja: www.nesteoil.fi