23 Kesäkuu 2014

Neste Oil pitää Ruotsin tukea uusiutuville tervetulleena

Uutinen

Ruotsin hallitus on julkistanut ryhtyvänsä uusiin toimiin uusiutuvien polttoaineiden kehityksen tukemiseksi. Asian julkistivat Ruotsin valtiovarainministeri Anders Borg yhdessä IT- ja energiaministeri Anna-Karin Hattin kanssa Dagens Industri -talouslehdessä. Hallituksen edellinen ehdotus biopolttoaineiden sääntelystä ei saanut Euroopan komission hyväksyntää.

Ruotsin hallituksen tavoite on purkaa nykyistä sääntelyä, jonka mukaan vetykäsitelty kasviöljy (HVO) on verovapaata vain 15 prosenttiin myydyn dieselin määrästä. Uudessa ilmoituksessaan hallitus huomioi, että HVO tukee Ruotsin pyrkimyksiä kohti fossiilisista polttoaineista vapaata liikennettä. Vuonna 2013 HVO oli Ruotsissa eniten käytetty biopolttoaine.

Neste Oil pitää Ruotsin hallituksen toimia tervetulleina. Neste Oil on tehnyt jo vuosien ajan töitä uusiutuvien polttoaineiden puolesta ja kehittänyt oman NEXBTL-teknologiansa uusiutuvien polttoaineiden valmistukseen. Vuonna 2013 Neste Oil valmisti 1,9 miljoonaa tonnia uusiutuvaa NEXBTL-dieseliä, joka on luokiteltu HVO:ksi ja vastaa kemialliselta koostumukseltaan fossiilista dieseliä. NEXBTL-dieselin käytöllä voidaan saavuttaa 40–90 % kasvihuonekaasuvähenemä verrattuna fossiiliseen dieseliin.

Lue lisää:

Ruotsin hallituksen verkkosivuilta (ruotsiksi)

Dagens Industrin artikkeli (ruotsiksi)