20 Huhtikuu 2012

Neste Oil on päivittänyt vertailukelpoisen liikevoittonsa laskentatapaa

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
20.4.2012 klo 14.00


Neste Oil on päivittänyt vertailukelpoisen liikevoittonsa laskentatapaa

Neste Oil on päivittänyt vertailukelpoisen liikevoittonsa laskentatapaa siten, että vertailukelpoinen liikevoitto heijastaa paremmin konsernin Öljytuotteet-segmentin operatiivista tulosta. Yhtiö on siirtynyt vertailukelpoisen liikevoittonsa laskennassa kuukausittaisten keskiarvojen käytöstä päiväkohtaisten hintojen käyttöön oikaistaessa varastovoittoja ja -tappioita. Päivityksen taustalla on viime vuosien kehitys öljymarkkinoilla, joilla hintavaihtelut ovat aikaisempaa voimakkaampia. Tällaisessa ympäristössä raaka-ainehankinnan ajoituksella kuukauden sisällä on aikaisempaa suurempi merkitys. Päivitys on yhteneväinen myös yhtiön sisäisten prosessien kehityksen kanssa. Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on perustunut jo aikaisemmin päiväkohtaisten hintojen käyttöön. Vuoden 2011 oikaistut vertailukelpoiset segmenttitulokset ovat tämän tiedotteen liitteenä. Vertailukelpoisen liikevoiton määritelmä ja laskentakaava säilyvät ennallaan eli samassa muodossa kuin Neste Oilin tilinpäätöksessä. Päivitys ei vaikuta konsernin IFRS-tulokseen.
 
Päivitettyä vertailukelpoisen liikevoiton laskentatapaa sovelletaan vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa, joka julkaistaan torstaina 26.4.2012.

Neste Oil Oyj

Hanna Maula
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490

Liite: Vuoden 2011 oikaistut vertailukelpoiset segmenttitulokset (tilintarkastamattomat)

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 15,4 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi