15 Huhtikuu 2005

NESTE OIL OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNTIHINTA 15,00 EUROA

Myytävät osakkeet muodostavat noin 15,0 prosenttia Neste Oil Oyj:n koko osakemäärästä. Osakkeen hinnaksi Fortum on päättänyt 15 euroa kappaleelta sekä instituutio- että yleisömyynnissä. Fortum Oyj saa osakemyynnistä noin 577 miljoonaa euroa ennen kuluja.
 
Instituutiomyynti merkittiin noin 20-kertaisesti uuden hintavälin enimmäishinnalla ja yleisömyynti noin 1,7-kertaisesti. Yleisömyyntiin osallistui noin 14 000 sijoittajaa.
 
Instituutiomyynnissä päätettiin myydä 34 596 137 osaketta ja yleisömyynnissä 3 844 000 osaketta, mikä vastaa 29.3.2005 julkistettuja instituutio- ja yleisömyynnin alustavia osakemääriä. Noin 13 prosenttia instituutiomyynnin osakkeista allokoidaan suomalaisille sijoittajille ja noin 87 prosenttia ulkomaisille sijoittajille.
 
"Olemme hyvin tyytyväisiä siitä huomiosta, jota sijoittajat ovat osoittaneet Neste Oilin osakkeisiin. Yhtiö sai Fortumin osakeosingonjaossa ja osakemyynnissä vahvan yksityissijoittajista ja instituutiosijoittajista muodostuvan omistuspohjan, joka antaa mahdollisuuden kehittää Neste Oilia ympäristöä vähemmän kuormittaviin liikennepolttoaineisiin keskittyvänä öljynjalostajana", Neste Oil Oyj:n toimitusjohtaja Risto Rinne sanoo.
 
Yleisömyynnissä ostositoumukset hyväksytään kokonaisuudessaan 200 osakkeeseen saakka. Yleisömyynnissä yli 200 osakkeen ostotarjouksen antaneille sijoittajille jaetaan tämän lisäksi noin 39 prosenttia 200 osakkeen ylittävästä ostositoumuksen määrästä. 200 osaketta ylittävät määrät pyöristetään lähimpään pörssierään. Jos yleisömyynnissä ennen osakkeen hintavälin muutosta 12.4.2005 annettua ostositoumusta ei ole muutettu eikä peruutettu, ostositoumuksen osakemäärä lasketaan uudelleen vastaamaan osakkeen lopullista myyntihintaa 15 euroa osakkeelta. Tätä uudelleen laskettua osakemäärää sovelletaan osakkeita jaettaessa.
 
Yleisömyyntiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus hyväksytyistä ostositoumuksista arviolta 22.4.2005. Mahdolliset ylimääräiset maksut palautetaan sijoittajille arviolta 20.4.2005.
 
Neste Oil Oyj:n osakkeiden listaus alkaa Helsingin Pörssin prelistalla 18.4.2005 ja päälistalla 21.4.2005. Neste Oil Oyj:n pörssierä on 50 osaketta.