29 Maaliskuu 2005

Neste Oil Oyj aikoo listautua Helsingin Pörssiin

Neste Oil Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on jättänyt tänään Helsingin Pörssille hakemuksen Yhtiön osakkeiden listaamisesta prelistalle arviolta 18.4.2005 ja päälistalle arviolta 21.4.2005.
 
Neste Oil Oyj:n osakepääoma on 40 000 000 euroa ja se jakaantuu 256 403 686 osakkeeseen. Yhtiön osakkeet on tarkoitus liittää arvo-osuusjärjestelmään 1.4.2005.
 
Fortum Oyj:n hallitus julkisti 11.3.2005 kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen, jossa se ehdotti Neste Oil Oyj:n 217 963 549 osakkeen jakamista osinkona Fortum Oyj:n osakkeenomistajille. Osakkeenomistajat päättävät osakeosingon jakamisesta Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2005. Osakeosingon maksupäivä on 15.4.2005 ja osinkona jaettavat osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 18.4.2005.
 
Neste Oil Oyj:n listautumisen yhteydessä Fortum Oyj aikoo myydä 38 440 137 Neste Oil Oyj:n osaketta yleisölle Suomessa sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti markkinaolosuhteista riippuen. Neste Oil Oyj:n osakkeiden listaamisen on tarkoitus tapahtua ehdotetun osakeosingonjaon perusteella riippumatta siitä, toteutetaanko osakemyynti vai ei.
 
Osingonjaon ja osakemyynnin seurauksena Fortum Oyj ei enää omistaisi Neste Oil Oyj:n osakkeita. Lisätietoja osakemyynnistä on saatavilla Fortum Oyj:n tänään julkaisemassa pörssitiedotteessa.
 
Neste Oil Oyj:tä koskeva suomenkielinen listalleottoesite on saatavana Internetistä osoitteesta www.nesteoil.info keskiviikosta 30.3.2005 lähtien. Suomenkielinen listalleottoesite on saatavana myös osakemyynnin myyntipaikoista, Neste Oil Oyj:n pääkonttorista sekä OMX way:stä perjantaista 1.4.2005 lähtien. Englanninkielinen listalleottoesite on pyynnöstä saatavana osakemyynnin pääjärjestäjiltä perjantaista 1.4.2005 lähtien.
 
Neste Oil Oyj julkaisi 14.3.2005 eräitä taloudellisia tietoja, jotka liittyvät yhtiön eriyttämiseen Fortum Oyj:stä:
 
 • Yhdistellyt tilintarkastetut carve-out -tilinpäätöstiedot vuosilta 2002, 2003 ja 2004 Suomessa voimassa olevien kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti sekä IFRS-vaikutukset vuoden 2004 tuloslaskelmaan ja tiettyihin taloudellisiin avainlukuihin
 • Tilintarkastetut tilinpäätöstiedot ajalta 1.5.-31.12.2004 Suomessa voimassa olevien kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti sekä IFRS-vaikutukset vuoden 2004 tuloslaskelmaan, taseeseen ja tiettyihin taloudellisiin avainlukuihin
 • Vuoden 2004 neljännesvuosikohtaiset yhdistellyt tilintarkastamattomat carve-out -segmenttitiedot Suomessa voimassa olevien kirjanpito- ja tilipäätösperiaatteiden sekä IFRS-säännösten mukaisesti.
 •  
  Nämä taloudelliset tiedot ovat saatavilla Internetistä osoitteesta www.fortum.fi. Neste Oil Oyj:n Internetsivut www.nesteoil.fi avataan 1.4.2005.
   
  Neste Oil Oyj julkaisee vuoden 2005 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen 3.5.2005.
   
  Fortum järjestää tiedotustilaisuuden Neste Oilin eriyttämisestä tiistaina 29.3.2005 klo 14.00 Fortumin pääkonttorissa Keilaniemessä.
   
  Liite A sisältää katsauksen Neste Oil Oyj:n lähitulevaisuuden näkymistä. Liite B sisältää tietoja Neste Oil Oyj:n hallintotavasta.
   
  Neste Oil Oyj
  Osmo Kammonen
  Viestintäjohtaja
   
  Lisätietoja:
  Petri Pentti, talous- ja rahoitusjohtaja, Neste Oil Oyj, puh. 010 452 4490
   
  Liite A: Neste Oil Oyj:n lähitulevaisuuden näkymät
   
  Vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen aikana Neste Oil Oyj:n ("Neste Oil" tai "Yhtiö") toimintaympäristö on säilynyt suotuisana: Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaali on pysynyt vahvana, ja raakaöljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden keskihinnat ovat jakson aikana olleet vuoden 2004 neljännen neljänneksen keskihintoja korkeammat. Näiden tekijöiden positiivista vaikutusta on kuitenkin osittain vähentänyt Neste Oilin epäedullinen Yhdysvaltain dollari/euro suojauspositio vuonna 2005 suhteessa vuoteen 2004. Näin ollen johto uskoo nyt saatavilla olevien tietojen perusteella, että Neste Oilin liiketoiminnan tulos vuoden 2005 ensimmäiseltä neljännekseltä IFRS:n mukaan laskettuna, arvioitu varastovoitto mukaan lukien, tulee olemaan pitkälti vastaavalla tasolla tai jossakin määrin korkeampi kuin vuoden 2004 vastaavalla ajanjaksolla. Lisäksi vuonna 2005 tähän saakka jatkunut öljyn hinnannousu on johtanut kasvaneisiin käyttöpääomavaatimuksiin Neste Oilissa.
   
  Vuonna 2004 Neste Oilin liiketoiminnan tulos oli poikkeuksellisen hyvä ja Neste Oilin taloudellinen tulos oli erityisen vahva vuoden viimeisten yhdeksän kuukauden ajalla. Yhtiön taloudelliseen tulokseen vuoden 2005 viimeisten yhdeksän kuukauden ajalta verrattuna tulokseen vuoden 2004 vastaavalta jaksolta vaikuttaa negatiivisesti Porvoon jalostamon suunniteltu huoltoseisokki, josta arvioidaan aiheutuvan noin 1,4 miljoonan tonnin eli noin 10,3 miljoonan barrelin tuotannon menetys vuoden 2005 aikana. Lisäksi monet muut tekijät voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön taloudelliseen tulokseen vuonna 2005. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa:
   
 • jalostusmarginaaliin vaikuttavan toimintaympäristön mahdollinen heikentyminen;
 • raakaöljyn ja jalostettujen öljytuotteiden absoluuttisten hintojen mahdollinen aleneminen ja tämän negatiivinen vaikutus varastoarvoihin;
 •  dollarin mahdollinen heikentyminen suhteessa euroon ja Neste Oilin vähemmän suotuisat valuuttasuojaukset vuonna 2005 verrattuna vuoteen 2004; ja
 •  rahtihintojen mahdollinen heikentyminen futuurimarkkinoiden kehityksen perusteella sekä maailman ja paikallisen merikuljetusalan ottaessa käyttöön uusia aluksia.
 •  
  Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella johto arvioi, että Neste Oilin IFRS-säännösten mukaisesti laskettu korollinen nettovelka on 31.3.2005 noin 1 miljardi euroa. Koska Neste Oilin korollisen nettovelan todellinen määrä kyseisenä päivänä ja milloin tahansa sen jälkeen kuitenkin riippuu monista tekijöistä, kuten Yhtiön liiketoiminnan tuloksesta, kassavirroista, käyttöpääoman tarpeesta sekä investoinneista vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen aikana ja tämän jälkeen, korollisen nettovelan todellisesta määrästä kyseisenä päivänä tai sen jälkeen ei voida antaa takeita.
   
  Liite B: Neste Oil Oyj:n hallintotapa
   
  Neste Oil Oyj aikoo noudattaa Helsingin Pörssin 1.7.2004 voimaan tullutta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa suositusta. Lisäksi Neste Oil Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on 29.3.2005 päättänyt perustaa osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan, jossa Neste Oil Oyj:n hallituksen puheenjohtaja toimii asiantuntijajäsenenä ja jonka muiden jäsenten nimitysoikeus on Neste Oil Oyj:n kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla 1.12.2005 tilanteen mukaan.
   
  Neste Oil Oyj:n hallituksen jäsenet, joiden toimikausi alkaa Neste Oil Oyj:n osakkeiden julkisen kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä ja päättyy vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen, ovat:
   
   
  Neste Oil Oyj:n hallintoneuvon jäsenet, joiden toimikausi alkaa Neste Oil Oyj:n osakkeiden julkisen kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä ja päättyy vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen, ovat:
   
  Listauduttuaan Neste Oil Oyj ryhtyy noudattamaan Helsingin Pörssin sisäpiirisäännöksiä.