18 Huhtikuu 2013

Neste Oil on ottanut käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
18.4.2013 klo 12.00

Neste Oil on ottanut käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin

Neste Oil Oyj on ottanut 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. Käyttöönoton myötä konsernin liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto vuodelta 2012 kasvavat 3 miljoonalla eurolla, kun työsuhde-etuuksiin liittyvät nettokorot raportoidaan osana rahoituseriä. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin vuoden 2012 tulokseen. Vuoden 2012 avaavassa taseessa konsernin oma pääoma alenee 9 miljoonaa euroa johtuen vakuutusmatemaattisten tappioiden kirjaamisesta konsernitaseen omaan pääomaan. Konsernin oma pääoma 31.12.2012  alenee 38 miljoonaa euroa sisältäen vakuutusmatemaattisten tappioiden 51 miljoonan euron lisäyksen ja niistä johtuvat 13 miljoonan euron laskennalliset verosaamiset. Vastaavasti konsernin työsuhde-etuuksiin liittyvä velka kasvaa 99 miljoonaan euroon.

Konsernin taloudellinen raportointi laaditaan uudistetun standardin  mukaisesti katsauskaudelta 1.1.-31.3.2013 alkaen. Konsernin ja segmenttien tiedot vuodelta 2012 on päivitetty uudistetun standardin edellyttämällä tavalla ja ne esitetään tämän tiedotteen liitteenä olevissa taulukoissa.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Matti Piri, vt. talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4960

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi