22 Kesäkuu 2011

Neste Oil osallistuu kansainvälisiin levätutkimushankkeisiin Australiassa ja Hollannissa

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
22.6.2011 klo 15.00

Neste Oil osallistuu kansainvälisiin levätutkimushankkeisiin Australiassa ja Hollannissa

Neste Oilin tutkimus leväöljyn käyttömahdollisuuksista uusiutuvan dieselin raaka-aineena etenee. Yhtiö osallistuu kahteen tänä kesänä käynnistyvään levätutkimushankkeeseen, joissa testataan erilaisia levän kasvatusmenetelmiä ulko-olosuhteissa. Hollannissa ja Australiassa käynnistyvien tutkimushankkeiden tavoitteena on saada kokemusta erilaisten levälajien teollisen mittakaavan kasvatuksesta vaihtelevissa olosuhteissa.

17. kesäkuuta Hollannissa käynnistynyt viisivuotinen AlgaePARC-projekti on Wageningenin yliopiston ja tutkimuskeskuksen johtama 18 yrityskumppanin hanke, jonka tavoitteena on kehittää teknologiaa ja prosesseja, joilla mikroleviä voitaisiin tulevaisuudessa tuottaa teollisessa mittakaavassa polttoaine-, ruoka- ja kemianteollisuuden raaka-aineiksi. Hankkeeseen osallistuu yrityksiä kaikilta näiltä toimialoilta.

Vastaava projekti käynnistyy tänä kesänä myös Australiassa, jossa Queenslandin yliopiston johtama Solar Bio-Fuels Consortium -hanke kokoaa yhteen seitsemän levätutkimuksen parissa työskentelevää yritystä ja tutkimuslaitosta. Kolmevuotisessa projektissa tutkitaan levien kasvatustekniikoita ja optimoidaan kasvuoloja korkeiden öljysaantojen saavuttamiseksi.

"Tavoitteenamme on uusiutuvan NExBTL-dieselin raaka-ainepohjan laajentaminen. Levät ovat erinomaisen öljyntuottopotentiaalinsa ansiosta yksi tulevaisuuden lupaavimmista raaka-aineista. Käyttöönoton haasteena on niiden tuotannon laajentaminen teolliseen mittakaavaan, mihin odotamme nyt käynnistyneiltä projekteilta uusia ratkaisuja", sanoo bioteknologian päällikkö Markku Patajoki Neste Oilista.

Uusiutuvan NExBTL-dieselin raaka-aineiksi soveltuvat levälajit, jotka varastoivat itseensä rasvaa. Levien kasvu on nopeaa, ja hehtaarin leväviljelmästä voidaan saada jopa 30 tonnia öljyä vuodessa. Leväöljy on erinomainen vaihtoehto myös kestävän kehityksen ominaisuuksiltaan, sillä se ei kilpaile ruokatuotannon kanssa esimerkiksi makeasta vedestä tai maa-alueista. Leväöljyn soveltuvuus Neste Oilin kehittämään NExBTL-prosessiin on jo varmistettu.

"Meidän etunamme levätutkimuksessa on NExBTL-prosessin selkeys ja joustavuus; tiedämme millaisia ominaisuuksia raaka-aineelta vaaditaan. Uusien raaka-aineiden tutkimus on kuitenkin pitkäjänteistä työtä, eivätkä tulokset synny yhdessä yössä", toteaa levätutkimuksen projektipäällikkö Pauliina Uronen Neste Oilista.

Neste Oil Oyj

Hanna Maula
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Juha Lehtonen, Tutkimus- ja teknologiayksikön vt. johtaja, puh.  050 458 3703

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö, joka valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita. Yhtiö on myös maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin liikevaihto vuonna 2010 oli 11,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence investment -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi päässyt maailman vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle viitenä peräkkäisenä vuonna. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.