29 Huhtikuu 2013

Neste Oil mukana kehittämässä kustannustehokkaampia menetelmiä levän tuotantoon

Artikkeli

Australian Brisbanessa avattiin huhtikuussa 2013 Queenslandin yliopiston alaisuudessa toimiva uusi levätuotantoon keskittyvä tutkimuslaitos. Neste Oil on yksi tutkimuslaitoksen rahoittajista. Koelaitos on osa Solar Biofuels Research Centre -nimistä tutkimushanketta, jonka päätavoitteena on tuottaa tietoa levien kasvattamisesta kustannustehokkaasti suuressa mittakaavassa. Koelaitoksella vertaillaan eri levälajeja sekä erilaisia kasvatusmenetelmiä ja todennetaan laboratoriossa saatuja tuloksia aidoissa olosuhteissa. Projektin käytännön toteutuksesta ja johtamisesta vastaa Queenslandin yliopisto. Neste Oilin lisäksi tutkimuskonsortiossa ovat mukana Queenslandin hallitus, saksalainen Karlsruhe Institute of Technology, Bielefeldin yliopisto sekä Siemens, KBR ja Cement Australia.


Putkissa kasvatettaessa levät saavat runsaan määrän yhteyttämiseen tarvitsemaansa aurinkoa.

Brisbanessa sijaitsevan koelaitoksen putkissa ja avoaltaissa kasvava levä saattaa olla tärkeä osa tulevaisuuden liikenneratkaisuja. Levien kustannustehokas tuottaminen biopolttoaineiden raaka-aineeksi on alan toimijoiden päivänpolttava haaste, johon tällä leväprojektilla etsitään vastauksia. Tutkimuslaitoksen johtajan professori Ben Hankamerin mukaan tutkimus puhtaampien polttoaineiden kehittämiseksi on yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää.

"Puhtaampien polttoaineiden kehittäminen on yksi yhteiskuntamme kriittisimmistä haasteista ja mikrolevät tarjoavat lupaavan tavan vastata tähän haasteeseen", sanoo professori Hankamer.


Brisbanen koelaitoksella levää kasvatetaan sekä putkissa että altaissa.

Synergiaetua yritysmaailman toimijoiden ja yliopistotutkijoiden asiantuntemuksen yhdistämisestä

Brisbanen poikkitieteellisen koelaitoksen erityisvahvuus on biologian ja insinöörisuunnittelun innovaatioiden sekä toimialan asiantuntemuksen yhdistäminen.

"Työskentelemällä yhdessä teollisuuden toimijoiden kanssa Queenslandin yliopiston tutkijat voivat tarttua haasteeseen ja viedä maailmaa kohti kestävää puhtaampien energiamuotojen kirjoa", sanoo Queenslandin yliopiston varakansleri professori Peter Hoj.

Neste Oil tekee Australian projektin lisäksi levätutkimuksessa yhteistyötä myös suomalaisten ja muiden kansainvälisten tahojen kanssa. Esimerkiksi vuonna 2011 Neste Oil käynnisti Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa projektin, jossa tutkitaan olosuhteiden vaikutusta eri levälajien rasvantuottokykyyn ja öljyn laatuun. Neste Oil on Australian projektin lisäksi jäsenenä tutkimuskonsortiossa Hollannissa (AlgaePARC). Lisäksi Neste Oil on toteuttanut omia kenttäkokeita Espanjan Andalusiassa.


Levää kasvatetaan öljyä sisältävän biomassan tuottamiseksi.

Katso koelaitoksen johtajan professori Ben Hankamerin haastattelu

Lue lisää tutkimuskonsortiosta

Kuvat: Solar Biofuels Research Centre (SBRC)