3 Maaliskuu 2011

Neste Oil lisää jäteraaka-aineiden käyttöä uusiutuvan dieselin valmistuksessa

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
3.3.2011 klo 12.30

Neste Oil lisää jäteraaka-aineiden käyttöä uusiutuvan dieselin valmistuksessa

Neste Oil lisää vuonna 2011 jäteraaka-aineiden käyttöä uusiutuvan NExBTL-dieselinsä valmistuksessa. NExBTL-dieselin käytetyimpänä raaka-aineena pysyy palmuöljy, jonka osuuden arvioidaan vuonna 2011 jäävän hieman alle puoleen NExBTL-dieselin raaka-ainehankinnan kokonaismäärästä. Raaka-ainehankinnassa lisätään palmuöljytuotannon sivutuotteiden ja jätteiden, kuten palmuöljyn rasvahappotisleen sekä eläinrasvan, määrää. Vuonna 2011 palmuöljyn jalostuksessa syntyvän steariinin osuuden arvioidaan olevan raaka-ainehankinnoista yli 20 prosenttia ja palmuöljyn rasvahappotisleen osuuden noin 5-10 prosenttia. Eläinrasvajätteen osuuden raaka-aineista arvioidaan olevan vajaat 20 prosenttia. Lisäksi käytetään rypsiöljyä, jonka osuus kokonaisuudesta on joitakin prosentteja.

"Teemme jatkuvasti työtä raaka-ainepohjamme laajentamiseksi. Harkitessamme uusien raaka-aineiden käyttöönottoa tärkeimmät kriteerimme ovat kestävän kehityksen mukainen tuotanto sekä raaka-aineen kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus. Lopulliseen käyttöönottoon vaikuttavat myös raaka-aineen toimituksen varmuus, saatavuus ja hinta", kertoo Matti Lehmus, Öljy- ja uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Neste Oilista.

Neste Oil valmistaa NExBTL-dieseliä kahdella laitoksellaan Porvoon jalostamolla sekä vuonna 2010 käynnistyneellä laitoksella Singaporessa. Rotterdamissa käynnistyy neljäs laitos vuoden 2011 puolivälissä, mikä nostaa NExBTL-dieselin vuotuisen tuotantokapasiteetin yhteensä kahteen miljoonaan tonniin.

Raaka-ainepohjan laajentaminen on yksi Neste Oilin strategian päätavoitteista, ja noin 80 prosenttia yhtiön yli 40 miljoonan euron vuotuisista T&K-kuluista suuntautuu uusiutuvien raaka-aineiden tutkimukseen. Tutkimuskohteina ovat kokonaan uudet raaka-aineet, kuten mikrobit, levät ja puubiomassa, sekä olemassa olevat vaihtoehdot, kuten jatropha-kasviöljy, camelina-kasviöljy, soijaöljy, kalanjalostuksen öljyjäte ja mäntyöljy. Neste Oilin raaka-ainehankinnasta, vastuullisuudesta sekä tutkimus- ja tuotekehitystyöstä kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa, joka julkaistaan viikolla 10.

Neste Oilin kehittämä NExBTL-teknologia mahdollistaa lähes minkä tahansa kasviöljyn tai eläinrasvan käytön uusiutuvan dieselin raaka-aineena. NExBTL-dieselillä saavutetaan kaikilla yhtiön nykyisin käyttämillä raaka-aineilla yli 50 prosenttia fossiilista dieseliä pienemmät kasvihuonekaasupäästöt. Laskelma kattaa tuotteen koko elinkaaren raaka-aineen tuotannosta lopputuotteen käyttöön. Parhaimmillaan kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä on lähes 80 prosenttia, mikä saavutetaan jäte-eläinrasvasta tuotetun uusiutuvan NExBTL-dieselin käytöllä.


Neste Oil Oyj
Hanna Maula
viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Matti Lehmus, Liiketoiminta-alueen johtaja, Öljy- ja uusiutuvat tuotteet, puh. 010 458 4072

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö, joka valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita. Yhtiö on myös maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin liikevaihto vuonna 2010 oli 11,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi päässyt maailman vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle viitenä peräkkäisenä vuonna. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.