31 Heinäkuu 2013

Neste Oil laajentaa uusiutuvan dieselin raaka-ainevalikoimaansa teknisellä maissiöljyllä

Neste Oil Oyj

Lehdistötiedote

31.7.2013 klo 13.30

Neste Oil laajentaa uusiutuvan dieselin raaka-ainevalikoimaansa teknisellä maissiöljyllä

Neste Oil laajentaa uusiutuvien NExBTL-polttoaineidensa raaka-ainevalikoimaa etanolituotannon tähteenä syntyvällä teknisellä maissiöljyllä (Technical corn oil, TCO). Uuden ruuaksi kelpaamattoman raaka-aineen myötä yhtiö lisää entisestään jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttöä. Vuonna 2012 Neste Oil tuotti jätteistä ja tähteistä 740 000 auton vuotuista polttoainekulutusta vastaavan määrän uusiutuvaa NExBTL-dieseliä.

"Strategiamme mukaisesti pyrimme jatkuvasti laajentamaan uusiutuvien raaka-aineiden valikoimaamme sekä lisäämään erityisesti jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttöä uusiutuvan dieselin tuotannossamme. Tekninen maissiöljy on mainio lisä laajaan raaka-ainevalikoimaamme, sillä se on hyväksytty uusiutuvan polttoaineen raaka-aineeksi kasvavilla Pohjois-Amerikan markkinoilla", sanoo Neste Oilin Öljy- ja uusiutuvat tuotteet -liiketoiminnasta vastaava johtaja Matti Lehmus.

Teknisen maissiöljyn soveltuvuus uusiutuvan NExBTL-dieselin raaka-aineeksi varmistettiin koeajoilla keväällä 2013. Raaka-aine täyttää myös yhtiön tiukat vastuullisuusvaatimukset.  Perusteellisen arvioinnin jälkeen Neste Oil on aloittanut teknisen maissiöljyn käytön kaupallisessa tuotannossa. Tällä hetkellä Neste Oil hankkii teknistä maissiöljyä Yhdysvalloista.

Neste Oilin kehittämän NExBTL-teknologian vahvuus on, että sillä voidaan valmistaa uusiutuvaa dieseliä vetykäsittelemällä erilaisia uusiutuvia raaka-aineita ilman, että käytetyllä raaka-aineella on vaikutusta lopputuotteen laatuun. Yhtiö on tällä hetkellä maailman ainut biopolttoainevalmistaja, joka pystyy tuottamaan korkealaatuisia uusiutuvia polttoaineita teollisessa mittakaavassa yli kymmenestä eri raaka-aineesta.  Lisäksi Neste Oil jatkaa kokonaan uusiin raaka-aineisiin keskittyvää tutkimustyötään, joka keskittyy mikrobi- ja leväöljyjen hyödyntämiseen uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineena.

Kaikki Neste Oilin hankkimat uusiutuvat raaka-aineet täyttävät kunkin markkinan lainsäädännön ja yhtiön omien tiukkojen vastuullisuuskriteerien vaatimukset sekä ovat 100-prosenttisesti jäljitettyjä tuotannon alkulähteille asti.

Lisätietoa Neste Oilin käyttämistä uusiutuvista raaka-aineista ja toimitusketjun vastuullisuudesta yhtiön vuoden 2012 vuosikertomuksesta.

 

Neste Oil Oyj

Viestintäjohtaja

Kaisa Lipponen

Lisätietoja: Matti Lehmus, Liiketoiminta-alueen johtaja, Öljy- ja uusiutuvat tuotteet, puh. 010 458 4072

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi