12 Heinäkuu 2007

Neste Oil lämmittää biolämmitysnesteellä asuntomessujen Hämeenherra-talon

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
12.7.2007 klo 9.00

Maailman ensimmäinen Neste Oilin 100-prosenttisella biolämmitysnesteellä lämpiävä talo esitellään Hämeenlinnan asuntomessuilla. Asuntomessujen kohde 42 Hämeenherra lämpiää uusiutuvista raaka-aineista valmistetulla biolämmitysnesteellä ja auringolla säästäen samalla energiaa.

Neste Oilin biolämmitysneste on vastaus bioenergian käytön lisäämistavoitteisiin.  Sen käyttö alentaisi kasvihuonekaasupäästöjä 40-60 prosenttia verrattuna nykyisiin lämmitysöljyihin.

Tullessaan markkinoille uusi biolämmitysneste soveltuu sellaisenaan nykyisiin öljylämmitysjärjestelmiin.

Puhtaasti palava biolämmitysneste on Hämeenherrassa koekäytössä. Rikittömän tuotteen palaminen on puhtaampaa ja hiukkaspäästöt vähäisemmät kuin esimerkiksi puun tai pellettien käytössä pienkiinteistöissä.

Neste Oilin teknologiaa ja tuotantoa

NExBTL [Next generation biomass to liquid] -biolämmitysnesteen valmistus perustuu Neste Oilin omaan teknologiaan. NExBTL-tuotetta valmistava laitos on käynnistynyt Porvoon jalostamolla kesällä 2007 ja sen tuotantokapasiteetti on 170 000 tonnia vuodessa. Raaka-aineiksi soveltuvat kaikki kasviöljyt ja eläinrasvat.

Aluksi tuotanto menee pääasiassa liikenteen tarpeisiin lainsäädännöllisten velvoitteiden takia. Tuote otetaan ensimmäisenä maailmassa lämmityskäyttöön asuntomessuilla kesällä 2007. Lopullinen markkinoille tuloaika ja hinta riippuvat mm. verotuspäätöksistä. "Verotusratkaisuilla on oleellinen merkitys tuotteen vähittäismyyntihintaan, sillä valmistuskustannukset ovat korkeammat kuin nykyisillä lämmitysöljyillä. Hintaan vaikuttaa myös se, onko lopputuotteen bio-osuus sata tai esim. kaksikymmentä prosenttia” kertoo myyntijohtaja Marja Wieru Neste Oilista.

Hämeenherra säästää energiaa

Asuntomessujen öljylämmitystalo, Hämeenherra, on hämäläisen raitin talo numero 42.

Hämeenherrassa on panostettu moniin energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Erityistä huomiota on kiinnitetty lämmöneristykseen ja energiansäästöön. Talo lämpiää biolämmitysnesteellä ja aurinkoenergialla. Aurinkoenergiaa keräävät katolle asennetut aurinkokeräimet, joita on 12,5 neliömetriä.

Tavoitteena on tuottaa ainakin neljännes lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen tarvittavasta energiasta aurinkoenergialla. Tällöin polttoainetta kuluu vain noin 1500 litraa vuodessa.

 

Tervetuloa tutustumaan tulevaisuuden lämmitysratkaisuihin!
Neste Oil Oyj

Lisätietoja:
Teknisen osaston päällikkö Kari Seppälä puh. 050 458 5651
Myyntijohtaja Marja Wieru, puh. 050 458 8319
Lue lisää uusiutuvista raaka-aineista valmistetusta biolämmitysnesteestä: www.neste.fi/biolammitys