14 Maaliskuu 2012

Neste Oil lähes nelinkertaisti sertifioitujen raaka-aineiden osuuden uusiutuvien polttoaineiden valmistuksessa

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
14.3.2012 klo 11.00

Neste Oil lähes nelinkertaisti sertifioitujen raaka-aineiden osuuden uusiutuvien polttoaineiden valmistuksessa

Neste Oilin uusiutuvien polttoaineiden valmistuksessa käyttämistä raaka-aineista jo 49 prosenttia oli sertifioituja vuonna 2011. Osuus on 28 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuonna ja tonneissa mitattuna määrä on lähes nelinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Neste Oilin tavoitteena on vuoden 2012 aikana lisätä sertifioitujen raaka-aineiden osuutta 10 prosenttiyksiköllä vuoden 2011 tasosta.

Sertifioitujen raaka-aineiden osuutta kasvatti merkittävästi se, että vuonna 2011 yhtiön käyttämästä palmuöljystä 83 prosenttia oli sertifioitua, kun vastaava osuus vuonna 2010 oli 25 prosenttia. Yhtiön tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä 100 prosenttia sen käyttämästä palmuöljystä on sertifioitua.

Raakapalmuöljyn osuus jalostuksessa käytetyistä raaka-aineista oli 54 prosenttia, ja palmuöljyn jalostuksen sivutuotteina syntyvät steariini ja palmuöljyn rasvahappotisle (PFAD) muodostivat vuonna 2011 yhteensä 22 prosenttia yhtiön käyttämistä raaka-aineista. Loput, 24 prosenttia yhtiön jalostuksessa käyttämistä raaka-aineista koostui erilaisista kasviöljyistä ja jäterasvoista.

Kaikki yhtiön käyttämä palmuöljy on jäljitettävissä aina viljelmälle asti. Neste Oil onkin maailman johtava täysin jäljitettävän RSPO-sertifioidun palmuöljyn käyttäjä maailmassa, vaikka se käytti vuonna 2011 vain 1,4 prosenttia kaikesta maailmassa käytetystä palmuöljystä.

Jäte- ja sivuvirtojen osuus lähes nelinkertaistui

Vuonna 2011 Neste Oilin käyttämistä uusiutuvista raaka-aineista 41 prosenttia muodostui jätteiksi, tähteiksi tai sivutuotteiksi luokiteltavista raaka-aineista. Määrä oli lähes nelinkertainen vuoteen 2010 verrattuna ja vastasi yhtiön vuoden 2011 raaka-ainehankinnalle asetettuja tavoitteita.

Vuonna 2012 Neste Oil pyrkii lisäämään jätteiksi, tähteiksi ja sivutuotteiksi laskettavien raaka-aineiden käyttöä uusiutuvien polttoaineiden valmistuksessa useilla sadoilla tuhansilla tonneilla vuoteen 2011 verrattuna. Yhtiön pidemmän aikavälin tavoitteena on nostaa näiden raaka-aineiden (mm. elintarviketeollisuuden eläinrasvajäte, steariini, PFAD) osuus 50 prosenttiin.

"Jätteiksi, tähteiksi ja sivutuotteiksi luokiteltavien raaka-aineiden osuuden kasvattaminen yli 40 prosenttiin Neste Oilin käyttämistä uusiutuvista raaka-aineista on merkittävä saavutus. Uusiutuvien polttoaineiden valmistaminen tähteistä tai jätteistä on ekologista, sillä niiden kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus voi olla jopa 75-90 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna", sanoo Neste Oilin Öljy- ja uusiutuvat tuotteet liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja Matti Lehmus.

Neste Oil Oyj
Hanna Maula
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Matti Lehmus, liiketoiminta-alueen johtaja, Öljy- ja uusiutuvat tuotteet, p. +358 50 458 4072

Neste Oilin vuoden 2011 vuosikertomus, joka sisältää myös vastuullisuusraportin ja tietoa yhtiön vuonna 2011 käyttämistä uusiutuvista raaka-aineista, löytyy osoitteesta www.2011.nesteoil.fi.

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 15,4 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi