10 Toukokuu 2008

Neste Oil kiistää Greenpeacen väitteet

Greenpeace on osoittanut tällä viikolla mieltään palmuöljyn käyttöä vastaan. Neste Oil pitää Greenpeacen mielenilmauksia Neste-asemilla valitettavina, vaarallisina ja vastuuttomina. Polttoaineiden jakelulaitteiden asiaton käsittely on aina vakava riski asiakkaiden, aseman henkilöstön, ympäristön ja myös mielenosoittajien itsensä turvallisuudelle.

Neste Oilista ja Neste Green -dieselistä on myös esitetty väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa. Siksi haluamme vielä korostaa muutamia tärkeitä asioita ja oikoa väärinkäsityksiä:

Neste Green -diesel auttaa torjumaan ilmastonmuutosta. Neste Green -dieselin koko elinkaaren ajalta lasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat vähintään 5 prosenttia alhaisemmat kuin fossiilisen dieselin. Jos kaikki Suomen dieselautot tankkaisivat Neste Green -dieseliä, kasvihuonekaasupäästöt pienenisivät yhtä paljon kuin jos joka 20. auto poistettaisiin liikenteestä kokonaan! Neste Green -diesel vähentää myös pakokaasupäästöjä, mikä parantaa selvästi kaupunki-ilman laatua. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan nopeita toimenpiteitä ja kestävästi tuotettuja, ympäristölle ystävällisempiä tuotteita.

Neste Green -dieselin tankkaaminen ei tuhoa sademetsiä. Neste Oilin käyttämä palmuöljy on tuotettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Neste Oil tuntee koko toimitusketjunsa tarkasti, joten se tietää tismalleen, missä sen käyttämä palmuöljy tuotetaan ja miten. Yhtiön palmuöljytoimittaja IOI on sanonut julkisesti, että se ei laajenna palmuöljyviljelmiään arvokkaille, suojelukohteiksi määritellyille sademetsäalueille eikä raivaa maata polttamalla missään olosuhteissa.

Neste Oil vaatii sademetsien ja luonnon monimuotoisuuden tuhoamisen lopettamista. Neste Oil vaatii vastuuttoman maankäytön lopettamista välittömästi. Yhtiö on ajanut voimakkaasti biopolttoaineiden raaka-ainetuotantoon pelisääntöjä, joihin hallitukset, kansainvälinen yhteisö ja kaikki alan toimijat sitoutuvat. Kaikkien on otettava vastuu omasta toiminnastaan!

Neste Green -diesel ei ole palmuöljydieseliä. Raaka-aineina käytetään muitakin kasviöljyjä ja eläinrasvoja. Tällä hetkellä kestävästi tuotettu palmuöljy on kuitenkin sekä saatavuudeltaan että kasvihuonekaasupäästötaseeltaan paras raaka-aine. Neste Oil käyttää suurimman osan tutkimusmenoistaan uusien raaka-aineiden kehittämiseen. Viimeistään 10 vuoden päästä raaka-aineet ovat 70-prosenttisesti ruuaksi kelpaamattomia.

Lisätietoja uusiutuvista polttoaineista ja raaka-ainetuotannosta:
Johtaja Simo Honkanen Uusiutuvat Polttoaineet -toimialalta, puh. 050 458 4170
Viestintäjohtaja Osmo Kammonen, puh. 050 458 4885