20 Syyskuu 2011

Neste Oil käynnisti Euroopan suurimman uusiutuvan dieselin laitoksen Rotterdamissa

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
20.9.2011 klo 9.00

Neste Oil käynnisti Euroopan suurimman uusiutuvan dieselin laitoksen Rotterdamissa

Neste Oil on käynnistänyt onnistuneesti Euroopan suurimman uusiutuvan dieselin laitoksen Rotterdamissa Hollannissa. Uusiutuvaa NExBTL-dieseliä tuottavan laitoksen käyttöastetta nostetaan vaiheittain. Käynnistäminen on merkittävä askel Neste Oilin puhtaamman liikenteen strategian toteuttamisessa ja tukee yhtiön asemaa johtavana uusiutuvan dieselin valmistajana. Laitos valmistui alkuperäisen aikataulun ja budjetin mukaisesti.

"Olemme hyvin ylpeitä Rotterdamin uudesta laitoksesta. Se auttaa meitä vastaamaan kysyntään Euroopassa, joka on maailman suurin uusiutuvan dieselin markkina", sanoo Neste Oilin toimitusjohtaja Matti Lievonen.

Rotterdamin laitoksen kapasiteetti on 800 000 tonnia vuodessa, ja sen myötä Neste Oilin NExBTL-dieselin tuotantokapasiteetti nousee yhteensä kahteen miljoonaan tonniin vuodessa. Laitos hyödyntää Neste Oilin omaan tuotekehitykseen perustuvaa NExBTL-teknologiaa, joka mahdollistaa korkealaatuisen uusiutuvan dieselin valmistamisen lähes mistä tahansa kasviöljystä tai jäterasvasta. Laitos työllistää noin 150 henkilöä, joista 110 on Neste Oilin työntekijöitä ja 40 palveluntarjoajien henkilöstöä.

Neste Oililla on entuudestaan vuonna 2010 käynnistynyt uusiutuvan dieselin laitos Singaporessa sekä vuosina 2007 ja 2009 käyttöön otetut laitokset Porvoossa. Kaikilla laitoksilla voidaan NExBTL-dieselin lisäksi tuottaa myös NExBTL-lentopolttoainetta.

 "Rotterdamin laitos on Neste Oilin neljäs huippulaatuista uusiutuvaa dieseliä valmistava laitos. Sen käynnistymisen myötä tuotantokapasiteetin lisäämiseen tähdännyt 1,5 miljardin euron investointiohjelmamme eteni viimeiseen vaiheeseen. Ohjelman loppuunsaattaminen osoittaa, että olemme vahvasti sitoutuneita tarjoamaan ratkaisuja maailman kasvavaan energiankysyntään ja tarpeeseen vähentää liikenteen päästöjä", jatkaa Lievonen.

Neste Oilin NExBTL-diesel on huippulaatuinen uusiutuvista raaka-aineista valmistettu polttoaine, joka sopii kaikkiin nykyisiin dieselmoottoreihin ja olemassa oleviin jakelujärjestelmiin. NExBTL-dieselillä on erinomaiset kylmäominaisuudet, ja sitä voidaan käyttää joko fossiiliseen dieseliin sekoitettuna tai sellaisenaan. NExBTL-dieselin käytön on todettu vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä 40-80 prosenttia koko tuotteen elinkaaren ajalta fossiiliseen dieseliin verrattuna. Lisäksi sen pienemmät lähipäästöt auttavat parantamaan ilmanlaatua erityisesti kaupunkialueilla.

Neste Oil Oyj

Hanna Maula
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Matti Lehmus, Liiketoiminta-alueen johtaja, Öljy- ja uusiutuvat tuotteet, puh. 010 458 4072
Ilkka Poranen, Tuotanto- ja logistiikkajohtaja, puh. 010 458 5070

Kuvia voi ladata osoitteesta: http://brandbank.nesteoil.com/?cart=87-digdlajgaa&l=EN

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2010 oli 11,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi. Lisätietoja: www.nesteoil.fi