19 Joulukuu 2011

Neste Oil juhlii Euroopan suurimman uusiutuvan dieselin jalostamon avajaisia Rotterdamissa

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
19.12.2011 klo 15.00


Neste Oil juhlii Euroopan suurimman uusiutuvan dieselin jalostamon avajaisia Rotterdamissa

Neste Oil juhlii uusiutuvaa dieseliä tuottavan jalostamonsa avajaisia tänään 19. joulukuuta 2011 Rotterdamin satama-alueella. Juhlallisuuksiin osallistuvat Hollannin varapääministeri ja talousasioista, maataloudesta ja innovaatioista vastaava ministeri Maxime Verhagen, Suomen valtion edustaja ja lähes 150 muuta kutsuvierasta, jotka koostuvat politiikan, hallinnon ja yritysten edustajista.

Neste Oilin Rotterdamin jalostamo käynnistettiin syyskuussa 2011. Jalostamo tuottaa huippulaatuista uusiutuvaa NExBTL-dieseliä, joka on puhtainta ja edistyksellisintä markkinoilla tällä hetkellä tarjolla olevaa dieseliä. Jalostamo valmistui alkuperäisen aikataulun ja budjetin mukaisesti ja on merkittävä askel yhtiön puhtaamman liikenteen strategian toteuttamisessa.  Jalostamo työllistää noin 150 henkilöä, joista suurin osa on hollantilaisia.

"Rakensimme kovalla työllä ja hyvässä yhteistyössä 15 kumppanin kanssa Euroopan suurimman ja hienoimman uusiutuvan dieselin jalostamon vain kahdessa vuodessa. Sijoituspaikkana Rotterdamin satama on täyttänyt kaikki odotuksemme. Se on Euroopan suurin satama, joka on tuotanto- ja raaka-ainevirtojen keskiössä sekä lähellä tärkeimpiä markkina-alueitamme ja asiakkaitamme. Jalostamon läheisyydessä sijaitsevat muut kemianlaitokset tarjoavat useita yhteistyömahdollisuuksia, ja Rotterdam on tarjonnut meille ensiluokkaisia osaajia työntekijöiksi. Lisäksi Alankomaiden hallitus on ollut merkittävässä roolissa Neste Oilin investoinnin tukijana. Rotterdamin jalostamo on ollut Alankomaiden suurimpia uusiutuviin polttoaineisiin liittyviä investointeja viime vuosina", sanoo Neste Oilin toimitusjohtaja Matti Lievonen.

"Rotterdamin jalostamo on taloudellisesti ja kestävän kehityksen kannalta merkittävä investointi. Se auttaa Alankomaita kehittymään johtavaksi toimijaksi biotaloudessa ja merkittäväksi Euroopan biomassan keskuspaikaksi", sanoo varapääministeri ja talousasioista, maataloudesta ja innovaatioista vastaava ministeri Maxime Verhagen.

ISCC-sertifioitu jalostamo vastaa uusiutuvien polttoaineiden kysyntään

Neste Oilin Rotterdamin jalostamon vuotuinen tuotantokapasiteetti on 800 000 tonnia (miljardi litraa) uusiutuvaa NExBTL-dieseliä. Rakennuskustannukset olivat noin 670 miljoonaa euroa. Rotterdamin jalostamon vuotuisella tuotantovolyymilla voitaisiin kattaa yli 500 000 pelkästään NExBTL-dieselillä kulkevan henkilöauton jatkuva ajaminen. Saavutettu 1,5 miljoonan tonnin kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä vastaisi yli 250 000 auton poistamista liikenteestä. Rotterdamin jalostamo on ISCC-sertifioitu, kuten Neste Oilin kolme muuta NExBTL-tuotantolaitosta, ja se pystyy tulevaisuudessa tuottamaan myös uusiutuvaa lentopolttoainetta.

Tuotannossa käytetään erilaisia uusiutuvia raaka-aineita, joita ovat esimerkiksi erilaiset kasviöljyt, kasviöljyjen jalostuksessa syntyvät sivutuotteet (esim. steariini) sekä jäterasvat ja -öljyt. Kaikki tuotannossa käytettävät raaka-aineet vastaavat EU:n uusiutuvan energian direktiivin tiukkoja vastuullisuusvaatimuksia.

Rotterdamin jalostamo pystyy hyödyntämään tuotannossaan myös tulevaisuuden raaka-aineita, kuten leväöljyä. Hollannissa käynnistyi kesäkuussa 2011 viisivuotinen AlgaePARC-projekti, joka on Wageningenin yliopiston ja tutkimuskeskuksen johtama hanke. Yrityskumppanina Neste Oil kehittää teknologiaa ja prosesseja, joilla mikroleviä voitaisiin tulevaisuudessa tuottaa teollisessa mittakaavassa polttoaine-, ruoka- ja kemianteollisuuden raaka-aineiksi. Viime viikolla Neste Oil ilmoitti myös rakentavansa jätepohjaista mikrobiöljyä tuottavan koelaitoksen Porvoon jalostamonsa yhteyteen. Kyseessä on Euroopan ensimmäinen koelaitos, joka valmistaa uusiutuvien polttoaineiden valmistukseen käytettävää mikrobiöljyä jätepohjaisista raaka-aineista.

Neste Oililla on Singaporessa vastaavanlainen jalostamo, joka valmistui vuoden 2010 lopussa. Yhtiöllä on lisäksi Porvoossa kaksi uusiutuvan dieselin laitosta, jotka käynnistyivät vuosina 2007 ja 2009, ja joiden yhteenlaskettu vuosikapasiteetti on 380 000 tonnia. Rotterdamin jalostamon käynnistyttyä yhtiön uusiutuvan dieselin tuotantokapasiteetti on noin 2 miljoonaa tonnia vuodessa, mikä vahvistaa Neste Oilin asemaa maailman johtavana uusiutuvan dieselin valmistajana ja auttaa vastaamaan maailman kasvavaan energian tarpeeseen sekä puhtaampien biopohjaisten polttoaineiden kysyntään. NExBTL-dieselin päämarkkinat ovat Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.


Neste Oil Oyj
Hanna Maula
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Matti Lehmus, liiketoimintajohtaja, Öljy- ja uusiutuvat tuotteet, p. +358 50 458 4072
Bart Leenders, Rotterdamin jalostamon johtaja, Neste Oil Netherlands B.V., p. +31 181 354 100

Video- ja kuvamateriaalia Rotterdamin jalostamosta:

Kuvia median käyttöön: http://brandbank.nesteoil.com/?cart=163-ljbfdglcam&l=EN
Videomateriaalia median käyttöön: http://brandbank.nesteoil.com/?cart=164-dajgabajgm&l=EN
Kuvia avajaisista saatavilla median käyttöön maanantaina 19.12.2011: http://pressdoc.com/p/000i71


Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö, joka valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita. Yhtiö on myös maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin liikevaihto vuonna 2010 oli 11,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence investment -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi päässyt maailman vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.


Uusiutuva NExBTL-diesel lyhyesti

Neste Oilin omaan teknologiaan perustuva huippulaatuinen uusiutuva NExBTL-diesel on markkinoiden kehittynein dieselpolttoaine. Se päihittää sekä perinteisen biodieselin että fossiilisen dieselin, ja sitä voidaan joustavasti tuottaa eri kasviöljyistä ja jäterasvoista. Neste Oilin hankintaketju takaa, että kaikki yhtiön NExBTL-dieselin valmistuksessa käytetyt raaka-aineet ovat vastuullisesti tuotettuja. Uusiutuvan NExBTL-dieselin käytön on todettu vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä yli 50 prosenttiyksikköä koko tuotteen elinkaaren ajalta fossiiliseen dieseliin verrattuna. Lisäksi sen pienemmät lähipäästöt auttavat parantamaan ilmanlaatua.

Toisin kuin perinteiset biodieselit, vetykäsitellyt kasviöljyt (HVO), kuten NExBTL- diesel, täyttää autoteollisuuden tiukimmatkin vaatimukset. Polttoaine tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn alhaisissakin lämpötiloissa, ja se soveltuu käytettäväksi myös lentoliikenteessä. NExBTL-dieseliä voidaan käyttää kaikissa nykyisissä dieselmoottoreissa sellaisenaan tai sekoitettuna fossiiliseen dieseliin. Polttoaineen käyttöönottoa varten ei tarvita muutoksia olemassa oleviin jakelu- tai logistisiin järjestelmiin.