12 Syyskuu 2013

Neste Oil jo seitsemännen kerran peräkkäin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä

Neste Oil Oyj

Lehdistötiedote

12.9.2012 klo 16.45

Neste Oil jo seitsemännen kerran peräkkäin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä

Neste Oil on valittu jo seitsemäntenä vuonna peräkkäin maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI World) 12.09.2013 julkaistun listauksen perusteella. Indeksiin hyväksytään yrityksiä, joilla on vahva sitoutuminen kestävään kehitykseen. Sveitsiläinen SAM Group toteuttaa indeksiä varten vuosittain kattavan vastuullisuusarvioinnin. Neste Oil menestyi tämänvuotisessa arvioinnissa erityisesti ympäristöjohtamisessa, työturvallisuudessa sekä paikallisyhteisöihin kohdistuvien sosiaalisten vaikutusten hallinnassa.

"Meille Neste Oilissa vastuullisuus on paitsi kunnia-asia, myös liiketoiminnan pitkän tähtäimen menestyksen edellytys", Neste Oilin toimitusjohtaja Matti Lievonen sanoo.Arvioinnissa tarkasteltiin vuotta 2012, jolloin Neste Oilin painopistealueina olivat erityisesti hankintaketjun vastuullisuus sekä jäte- ja tähderaaka-aineiden käytön lisääminen uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineena.Neste Oil on lisännyt johdonmukaisesti jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttöä ja tutkii erityisesti ravinnoksi kelpaamattomia raaka-aineita sekä raaka-aineita, joilla voidaan vähentää maankäyttöä ja merkittävästi pienentää kasvihuonekaasupäästöjä."Tällä hetkellä uusiutuvien polttoaineidemme raaka-ainekäytöstä jo noin puolet on erilaisia jätteitä ja tähteitä", toteaa Matti Lievonen.Neste Oilin hankkimat uusiutuvat raaka-aineet ovat 100%:sti jäljitettyjä aina viljelmälle ja tuotantopaikalle asti. Neste Oil varmistaa hankinnassaan mm., että raaka-aineita varten ei ole raivattu metsää, kosteikkoja tai turvemaata ja että niiden viljely täyttää myös Neste Oilin sosiaalisen vastuun vaatimukset."Valvomme tuotantoketjuamme sekä Neste Oilin omin että riippumattoman kolmannen osapuolen tekemin auditoinnein", toteaa Matti Lievonen. 

Neste Oil OyjKaisa Lipponen

Viestintäjohtaja

Lisätietoja:Simo Honkanen, Vastuullisuus-, turvallisuus- ja ympäristöjohtaja, puh. +358 10 458 4170

Pekka Tuovinen, kestävästä kehityksestä ja toimittajien määräystenmukaisuudesta vastaava johtaja, puh. +358 10 458 4516Lisätietoa Neste Oilin vastuullisuudesta vuosikertomuksen vastuullisuusosiosta.

Neste Oil lyhyesti:Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi