15 Toukokuu 2012

Neste Oil jalostaa kalanperkausjätteistä erotetusta kalarasvasta huippulaatuista NExBTL-dieseliä

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
15.5.2012 klo 9.30

Neste Oil jalostaa kalanperkausjätteistä erotetusta kalarasvasta huippulaatuista NExBTL-dieseliä

Neste Oil on jälleen laajentanut uusiutuvien polttoaineiden raaka-ainevalikoimaansa. Yhtiö aloitti kalanjalostuksen rasvajätteen käytön uusiutuvan NExBTL-dieselinsä tuotannossa Singaporen jalostamollaan. Rasva on erotettu Kaakkois-Aasiassa viljellyn pangasius-nimisen makean veden kalalajin perkausjätteistä, kun ruuaksi kelpaavat osat on fileoitu talteen kalankäsittelylaitoksella.

Kuten kaikki muutkin yhtiön käyttämät uusiutuvat raaka-aineet, hankittu erä kalanjalostuksen rasvajätettä vastaa EU:n uusiutuvan energian direktiivin tiukkoja vastuullisuusvaatimuksia. Erä on täysin jäljitettävissä aina kalankasvattamolle asti. Kalarasvajäte on myös Yhdysvalloissa hyväksytty uusiutuvan polttoaineen raaka-aine. Kalarasvajäte-erästä valmistetulla NExBTL-dieselillä saavutetaan noin 84 prosenttia* fossiilista dieseliä pienemmät kasvihuonekaasupäästöt koko polttoaineen elinkaaren ajalta laskettuna. Lisäksi pakokaasu- ja pienhiukkaspäästöt pienenevät merkittävästi uusiutuvaa NExBTL-dieseliä käytettäessä.

"On ekologisesti järkevää hyödyntää jäteraaka-aineita ja sivutuotteita huippulaatuisen uusiutuvan polttoaineen valmistuksessa. Tämän vuoden tavoitteemme on kasvattaa sivu- ja jätevirroista koostuvien raaka-aineiden määrää polttoaineiden jalostuksessa useilla sadoilla tuhansilla tonneilla vuodesta 2011. Jäte- ja sivuvirtojen käytön lisäämisen ohella jatkamme edelleen myös kokonaan uusien raaka-aineiden tutkimus- ja kehitystyötä, mistä hyvä esimerkki on Porvooseen rakenteilla oleva Euroopan ensimmäinen jäte- ja tähdeperäisistä raaka-aineista mikrobiöljyä tuottava koelaitos. Uskomme sen valmistuvan aikataulun mukaisesti vuoden 2012 jälkipuoliskolla", sanoo Matti Lehmus, liiketoiminta-alueen johtaja, Öljy- ja uusiutuvat tuotteet.

Neste Oilin kehittämän NExBTL-teknologian vahvuus on, että sillä voidaan valmistaa uusiutuvaa NExBTL-dieseliä vetykäsittelemällä hyvin erilaisia bioraaka-aineita, kuten kasviöljyjä, eläinrasvajätteitä sekä kasviöljyjen jalostuksessa syntyviä sivutuotteita. NExBTL-polttoaine on laadultaan ensiluokkaista kaikilla yhtiön käyttämillä raaka-aineilla.

Neste Oil Oyj

Hanna Maula
Viestintäjohtaja

* Perustuu alustaviin arvioihin toimitusketjun vaihekohtaisista päästöistä, kun kalarasvajäte on toimitettu Kaakkois-Aasiasta Neste Oilin Singaporen jalostamolle ja jalostamolta edelleen Euroopan markkinalle, jossa kalanperkausjätteistä peräisin oleva rasva määritellään jätteeksi.

Lisätietoja:

Matti Lehmus, liiketoiminta-alueen johtaja, Öljy- ja uusiutuvat tuotteet, puh. 050 458 4072

Lyhyesti kalanjalostuksen rasvajätteestä

Pangasius-nimistä makean veden kalaa kasvatetaan kalankasvattamoilla muun muassa Vietnamissa, Thaimaassa ja Bangladeshissa. Neste Oilin hankkima kalarasva on erotettu perkausjätteistä sen jälkeen, kun kalan ruuaksi kelpaavat osat on fileoitu talteen kalankäsittelylaitoksella. Kalanperkausjätteistä jauhettua luujauhoa puolestaan käytetään eläinrehun raaka-aineena.

Pangasiuksen rasvapitoisuus on korkea. Perkausjätteiden rasvapitoisuus on fileiden poiston jälkeen jopa 30-35 %. Pangasiuksen rasvajäte sisältää hyvin vähän omega 3 tai 6 -rasvahappoja verrattuna lohesta tai monista muista merikaloista saataviin rasvoihin. Kalarasvajätteeseen voi kertyä myös kalanviljelyssä käytettyjä kemikaaleja ja antibiootteja, mikä rajoittaa tai kokonaan estää sen käytön ihmisravintona.

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 15,4 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi

Lisää NExBTL-dieselistä: http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,11990,11993

Lisää Neste Oilin käyttämistä uusiutuvista raaka-aineista vuoden 2011 vastuullisuusraportissa: http://www.2011.nesteoil.fi/vastuullisuus/toimitusketjun-vastuullisuus/vastuullinen-bioraaka-ainehankinta/raaka-ainepohja-edellisvuotta-monipuolis