8 Syyskuu 2011

Neste Oil ja Suomen ympäristökeskus käynnistävät levätutkimukseen liittyvän yhteistyön

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
8.9.2011 klo 8.30

Neste Oil ja Suomen ympäristökeskus käynnistävät levätutkimukseen liittyvän yhteistyön

Neste Oil on käynnistänyt levätutkimukseen liittyvän yhteistyön Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) merikeskuksen kanssa. Yhteistyö tukee Neste Oilin tavoitetta hyödyntää tulevaisuudessa leväöljyä uusiutuvan NExBTL-dieselin raaka-aineena. SYKEn kanssa tehtävässä tutkimuksessa testataan eri levälajien rasvantuottokykyä ja selvitetään, miten levien solunsisäisen öljyn laatua ja määrää pystytään optimoimaan kasvatusolosuhteilla. Kaksivuotinen tutkimusprojekti käynnistyi elokuussa 2011.

SYKE merikeskuksessa planktonlevien käyttöä bioenergian lähteenä on selvitetty vuodesta 2008 lähtien useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Pääasiallisena tutkimuskohteena on ollut Itämerestä eristettyjen leväkantojen rasvantuottokyvyn selvittäminen ja optimointi.

"On hienoa, että Suomesta löytyy levätutkimukseen maailmanluokan asiantuntemusta, joka vahvistaa omaa biologista osaamistamme. Yhteistyö tähtää siihen, että tulevaisuudessa leväöljyä olisi saatavilla kustannustehokkaasti teollisen mittakaavan tuotantoon", kertoo levätutkimuksen projektipäällikkö Pauliina Uronen Neste Oilista.

Neste Oil tekee levätutkimuksessa yhteistyötä myös useiden kansainvälisten tutkimuslaitosten, yliopistojen ja yritysten kanssa. Kesällä 2011 Neste Oil ilmoitti osallistuvansa levätutkimushankkeisiin Australiassa ja Hollannissa.

Leväöljyn soveltuvuus Neste Oilin kehittämään NExBTL-prosessiin on jo varmistettu. Uusiutuvan NExBTL-dieselin raaka-aineiksi soveltuvat levälajit, jotka varastoivat itseensä rasvaa. Levien kasvu on nopeaa, ja hehtaarin leväviljelmästä voidaan saada jopa 30 tonnia öljyä vuodessa. Leväöljy on erinomainen vaihtoehto myös kestävän kehityksen ominaisuuksiltaan, sillä se ei kilpaile ruokatuotannon kanssa esimerkiksi makeasta vedestä tai maa-alueista.


Neste Oil Oyj

Hanna Maula
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Neste Oil: Juha Lehtonen, Tutkimus- ja teknologiayksikön vt. johtaja, puh.  050 458 3703
SYKE: Mari Walls, SYKEn merikeskuksen johtaja, puh. 040 556 3839

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö, joka valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita. Yhtiö on myös maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin liikevaihto vuonna 2010 oli 11,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence investment -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi päässyt maailman vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle viitenä peräkkäisenä vuonna. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.

SYKEn merikeskus lyhyesti

SYKEn merentutkimus tukee Itämeren suojelua, meren kestävää hyödyntämistä ja erilaisten intressien yhteensovittamista. Tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja erityisesti Itämeren suojelua ja kestävää käyttöä palvelevan päätöksenteon tueksi. SYKE kytkee yhteen laajaa merentutkimuksen, valuma-alue-, ilmastonmuutos- ja sosioekonomisen tutkimuksen osaamista. Monitieteellisissä tutkimuksissa yhdistyvät merestä tehtävät havainnot, kokeelliset tutkimukset, numeeristen mallien käyttö ja kehittäminen, ennakointi sekä yhteiskunta- ja taloustieteelliset tarkastelut. Merikeskus vastaa öljyntorjunnasta merialueilla. Aranda ja Muikku -tutkimusaluksia käytetään tutkimuksessa ja seurannassa. Lisätietoja: www.ymparisto.fi/syke/merikeskus

Uusiutuva NExBTL-diesel lyhyesti

Neste Oilin omaan teknologiaan perustuva huippulaatuinen uusiutuva NExBTL-diesel on markkinoiden kehittynein dieselpolttoaine. Se päihittää sekä perinteisen biodieselin että fossiilisen dieselin, ja sitä voidaan joustavasti tuottaa eri kasviöljyistä ja jäterasvoista. Neste Oilin hankintaketju takaa, että kaikki yhtiön NExBTL-dieselin valmistuksessa käytetyt raaka-aineet ovat vastuullisesti tuotettuja. Uusiutuvan NExBTL-dieselin käytön on todettu vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä yli 40 prosenttiyksikköä koko tuotteen elinkaaren ajalta fossiiliseen dieseliin verrattuna. Lisäksi sen pienemmät lähipäästöt auttavat parantamaan ilmanlaatua.