11 Lokakuu 2010

Neste Oil ja Stora Enso aloittavat uusiutuvan dieselin laitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
11.10.2010 klo 9.00

Neste Oil ja Stora Enso aloittavat uusiutuvan dieselin laitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin

Neste Oilin ja Stora Enson yhteisyritys NSE Biofuels Oy aloittaa kaupallisen biojalostamon ympäristövaikutuksien arvioinnin Porvoossa ja Imatralla. Yhteisyritys näkee Porvoon ja Imatran mahdollisina vaihtoehtoisina sijaintipaikkakuntina puubiomassasta korkealaatuista uusiutuvaa dieseliä tuottavalle biojalostamolle, jonka kapasiteetti olisi noin 200 000 tonnia vuodessa.

"Koelaitoksen tulokset ovat olleet lupaavia, mutta lopullista päätöstä mahdollisen kaupallisen laitoksen rakentamisesta ei ole tehty. Ensimmäinen ison mittakaavan kaupallinen laitos merkitsee vähintään puolen miljardin euron investointia. Kyseessä on uusi teknologia haasteineen, joten on selvää, että hankkeen kannattavuus edellyttää merkittävää julkista tukea", sanovat Neste Oilin toimitusjohtaja Matti Lievonen sekä Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen.

Ketjua raaka-aineesta eli puubiomassasta aina dieselin raaka-aineena käytettävän biovahan tuottamiseen asti on testattu vuonna 2009 käynnistyneessä uusiutuvan dieselin koelaitoksessa Varkaudessa. Koeajot jatkuvat Varkaudessa vähintään vuoteen 2011. Päätöksiä koelaitoksen mahdollisesta jatkosta ja mahdollisen kaupallisen laitoksen toteuttamisesta tehdään ensi vuoden alkupuolella liiketoimintasuunnitelmien ja kustannuslaskelmien valmistuttua.

Julkinen YVA-menettely Porvoossa ja Imatralla käynnistyy marraskuun alkupuolella ja kestää noin vuoden. Yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Porvoon ja Imatran valinta mahdollisiksi kaupallisen laitoksen sijaintipaikkakunniksi perustuu raaka-aineen saatavuuteen ja hyviin logistisiin yhteyksiin. Neste Oilin ja Stora Enson valmiit tuotantoympäristöt Porvoossa ja Imatralla mahdollistaisivat myös muun muassa biojalostamolla syntyvän lämpöenergian hyödyntämisen tehokkaasti ja ympärivuotisesti.

Neste Oil Oyj

Hanna Maula
viestintäjohtaja


Lisätietoja

Neste Oil:
Lars Peter Lindfors, teknologia- ja strategiajohtaja, p. 010 458 3605
Hanna Maula, viestintäjohtaja, p. 050 458 4618

Stora Enso:
Lauri Peltola, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, p. 020 462 1380
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 020 462 1242


YVA-menettely

YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan arvioidaan biojalostamon vaikutuksia lähiympäristöön. Porvoon Kilpilahden teollisuusalueen ja Imatran tehtaiden ympäristöjen asukkailla, yhdistyksillä ja järjestöillä sekä muilla hankkeista kiinnostuneilla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. Yhteysviranomainen asettaa YVA-arviointiohjelman julkisesti nähtäville internetissä sekä painetussa muodossa Porvoossa ja Imatralla marraskuun alkupuolella kahden kuukauden ajaksi. Tänä aikana kansalaiset ja yhteisöt voivat ilmaista mielipiteensä suunnitellun ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyydestä. Tarkemmat tiedot YVA-arviointiohjelmaan tutustumisesta, yleisötilaisuuksista ja palautteen antamisesta annetaan yhteysviranomaisen julkaisemassa kuulutuksessa marraskuun alkupuolella. Kuulutus julkaistaan muun muassa Imatralla ja Porvoossa ilmestyvissä yleisimmissä sanomalehdissä. Mielipiteet osoitetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. 

Arviointityön tulokset kootaan myöhemmin julkaistavaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen, johon voi tällöin tutustua ja antaa palautetta. YVA-menettely on tarkoitus saada päätökseen syyskuun 2011 loppuun mennessä, minkä jälkeen NSE Biofuels Oy voi saada ympäristöluvan biojalostamolle.

Valokuvia on saatavilla osoitteessa http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=11102010