2 Syyskuu 2013

Neste Oil ja Raisioagro tutkivat oljen hyödyntämistä uusiutuvan polttoaineen raaka-aineena

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
2.9.2013 klo 14.00

Neste Oil ja Raisioagro tutkivat oljen hyödyntämistä uusiutuvan polttoaineen raaka-aineena

Neste Oil ja Raisioagro ovat käynnistäneet tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on selvittää oljen potentiaali uusiutuvan dieselin raaka-aineeksi. Maatalouden tähteenä syntyy paljon olkea sekä Suomessa että muualla maailmassa, mutta toistaiseksi siitä hyödynnetään vain pieni osa.

Tutkimushankkeessa selvitetään, onko Suomeen mahdollista luoda logistisesti toimiva ja riittävän tehokas suuren mittakaavan oljenkorjuuketju. Lisäksi tutkitaan oljen varastoitavuutta ympärivuotisen teollisen prosessin raaka-aineeksi. Tutkimuksen toteuttaja on Työtehoseura.

Oljen hyödyntäminen uusiutuvan dieselin valmistuksessa on mahdollista Neste Oilin kehittämän mikrobiöljyteknologian ansiosta. Neste Oil on testannut oljen muuntamista öljyksi jo vuosia. Pilot-mittakaavan mikrobiöljyn tuotantokokeet aloitettiin viime vuonna, kun yhtiö käynnisti Porvoossa Euroopan ensimmäisen mikrobiöljyä valmistavan koelaitoksen.

"Teollisuuden ja maatalouden tähteistä, kuten oljesta valmistettava mikrobiöljy on yksi mahdollisista uusiutuvan NExBTL-dieselin tulevaisuuden raaka-aineista. Olemme jo testanneet oljen käyttöä mikrobiöljyn tuotannossa Porvoon koelaitoksellamme ja tulokset olivat lupaavia. Raisioagron kanssa toteutettava tutkimushanke antaa meille arvokasta tietoa oljen todellisesta potentiaalista uusiutuvan polttoaineen raaka-aineena Suomessa ja korjuuketjun mahdollisuuksista toimittaa olkea teollisen prosessin vaatima määrä," kertoo Lars Peter Lindfors, Neste Oilin teknologiajohtaja.

Neste Oil on tällä hetkellä maailman ainut biopolttoainevalmistaja, joka pystyy tuottamaan korkealaatuisia uusiutuvia polttoaineita teollisessa mittakaavassa yli kymmenestä eri raaka-aineesta. Yhtiön tavoitteena on edelleen laajentaa raaka-ainepohjaa sekä lisätä erityisesti jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttöä. Neste Oilin vuotuiset T&K-investoinnit ovat noin 40 miljoonaa euroa, joista valtaosa suuntautuu uusiutuvien raaka-aineiden ja niiden jalostusteknologioiden tutkimukseen.

Oljen hyötykäyttö vahvistaisi maaseutuelinkeinoja

Raisioagro on mukana olkitutkimuksessa, koska oljen hyötykäytön kehittäminen luo mahdollisuuksia vahvistaa vilja- ja kotieläinketjun kannattavuutta Suomessa. Olemassa olevia koneketjuja voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin ja oljen laaja-alainen hyödyntäminen käynnistäisi myös uusia investointeja. Oljen kestävä hyödyntäminen ja oljesta tuotettava uusiutuva energia parantaisivat maatalouden ympäristötaseita.

Teknologian kehittyminen ja mm. tilakoon kasvu sekä erikoistuminen ovat parantaneet mahdollisuuksia oljen hyötykäyttöön. Tehtävä tutkimus selvittää muun muassa oljen korjuuseen ja laatuun liittyviä käytännön kysymyksiä. Myös viljelijöiden ja urakoitsijoiden kiinnostusta oljen hyödyntämiseen selvitetään.


Neste Oil Oyj
Kaisa Lipponen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Lars Peter Lindfors, teknologiajohtaja, Neste Oil Oyj, puh. 050 458 3605
Pekka Heikkilä, kehitysjohtaja, Raisioagro Oy, puh. 050 517 8035

Liitteenä kuvia median käyttöön.

Neste Oil lyhyesti:
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi

Raisioagro Oy lyhyesti:
Raisioagro on uuden sukupolven maatalouskauppa, mutta myös tuttu ja luotettava kumppani. Korkealaatuisten rehujen sekä kotieläinten ruokinnan ja kasvinviljelyn ammattitaidon lisäksi Raisioagro tarjoaa tuottajille myös laadukkaan valikoiman muita tuotantopanoksia ja -tarvikkeita. Raisioagron uusin innovaatio ovat Benemilk-rehut, joilla maitotuotos kasvaa ja maidon pitoisuudet paranevat tutkitusti. Raisioagro on osa Raisio-konsernia. www.raisioagro.com

Työtehoseura lyhyesti:
TTS - Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 7000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Koulutustoiminnan lisäksi TTS - Työtehoseura tutkii ja kehittää noin 100 vuosittaisen projektin avulla työmenetelmien toiminnallisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta. TTS on erikoistunut erityisesti maataloustyöhön liittyvään tutkimukseen.

Attachments: