27 Maaliskuu 2006

NESTE OIL JA OMV SUUNNITTELEVAT YHTEISTÄ BIODIESELIN TUOTANTOLAITOSTA

Neste Oil ja itävävaltalainen öljy- ja kaasuyhtiö OMV neuvottelevat yhteisen uuden sukupolven biodieselin tuotantolaitoksen rakentamisesta. Yhtiöiden tekemän aiesopimuksen (memorandum of understanding) mukaan 200 000 tonnia biodieseliä vuodessa tuottava laitos rakennettaisiin OMV:n Itävallassa sijaitsevan Schwechatin öljynjalostamon yhteyteen. Tuotanto alkaisi sopimuksen mukaan aikaisintaan vuoden 2008 lopussa.   Biodieselin tuotanto perustuu Neste Oilin kehittämään NExBTL-teknologiaan, jonka avulla uusiutuvista raaka-aineista, kuten kasviöljyistä ja eläinrasvoista, voidaan valmistaa korkealaatuista dieseliä. NExBTL-biodiesel on johtavien moottorivalmistajien tekemien testien mukaan laadultaan ja suorituskyvyltään parempaa kuin nykyisin markkinoilla olevat biodieselit ja raakaöljystä valmistetut dieselit.   NExBTL-teknologialla tuotettava synteettinen biodiesel on EU:n direktiivin (2003/30/EC) mukaista biopolttoainetta. Euroopan unioni kannustaa jäsenmaita nostamaan biopolttoaineiden osuuden 5,75 prosenttiin liikenteessä käytetystä bensiinistä ja dieselistä vuoteen 2010 mennessä. Neste Oil ja OMV pyrkivät yhteisellä tuotantolaitoksellaan vastaamaan osaltaan tähän haasteeseen.     Neste Oil Oyj Osmo Kammonen viestintäjohtaja     Lisätietoja: Kimmo Rahkamo, Toimialajohtaja, Komponentit, p. 050 458 4247 Jyrki Ignatius, Johtaja, Biopolttoaineet, p. 050 458 7034     Neste Oil Oyj on pohjoiseurooppalainen öljynjalostus- ja markkinointiyhtiö, joka keskittyy korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 250 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 4 500 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Helsingin Pörssissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.     NExBTL (Next Generation Biomass to Liquid) on Neste Oilin kehittämä uusi biopohjainen ja korkealaatuinen dieselpolttoaine. NExBTL:n ominaisuuksia ovat erinomainen ja autonvalmistajien vaatimukset täyttävä suorituskyky sekä huomattavan alhaiset pakokaasupäästöt. NExBTL-biodieselin raaka-aineeksi soveltuvat joustavasti lähes kaikki tunnetut kasviöljyt ja eläinrasvat. Ensimmäinen NExBTL-tuotantolaitos on rakenteilla Neste Oilin Porvoon jalostamolle. Laitoksen kapasiteetti on 170 000 tonnia vuodessa, ja tuotannon on määrä käynnistyä kesällä 2007.