4 Huhtikuu 2013

Neste Oil hyödyntää mäntyöljypikeä liikennepolttoainetuotannossa

Neste Oil Oyj

Lehdistötiedote

4.4.2013 klo 09.00Neste Oil hyödyntää mäntyöljypikeä liikennepolttoainetuotannossa

Neste Oil on aloittanut ensimmäisenä maailmassa mäntyöljypien käytön liikennepolttoainetuotannon raaka-aineena. Mäntyöljypiki on mäntyöljyteollisuuden tähdettä, jonka hyödyntäminen kaupallisessa mittakaavassa liikennepolttoaineiden tuotannossa ei ole aiemmin ollut mahdollista.

Neste Oil testasi mäntyöljypien käyttöä kaupallisessa tuotannossa onnistuneesti maalis-huhtikuussa 2013 ja on valmis aloittamaan sen jatkuvan käytön. Tuotettua mäntyöljypohjaista liikennepolttoainetta on jakelussa liikenneasemilla Suomessa kevään 2013 aikana.

Mäntyöljypien käyttö raaka-aineena on mahdollista Neste Oilin innovatiivisen tutkimus- ja tuotekehitystyön ansiosta. Yhtiön ensimmäiset uraauurtavat keksinnöt ja niitä suojaavat patentit mäntyöljyn käytöstä biopolttoaineiden raaka-aineena juontuvat jo 1990-luvulta. Neste Oilin tavoitteena on käyttää tulevaisuudessa huomattavia määriä mäntyöljypikeä polttoainetuotannossa. Mäntyöljypikeä syntyy mäntyöljyteollisuuden sivutuotteena Suomessa vuosittain noin 100 000 tonnia.

"Mäntyöljyjakeiden käyttö polttoainetuotannossa on ollut Neste Oilin oman tutkimustyön ansiosta teknisesti mahdollista jo aikaisemmin. Nyt suoritettu koeajo kuitenkin osoitti, että meillä on tekniset edellytykset mäntyöljypien laajamittaiselle käytölle. Tämä on jälleen hieno askel strategiassamme raaka-ainepohjan laajentamiseksi sekä jätteiden ja tähteiden käytön lisäämiseksi", toteaa yhtiön teknologiajohtaja Lars Peter Lindfors.

Neste Oil kaksinkertaisti jätteiden ja tähteiden käytön vuonna 2012, ja yhtiön jätteistä ja tähteistä valmistaman uusiutuvan dieselin määrä vastaa 100-prosenttisena polttoaineena jo 740 000 henkilöauton vuotuista polttoaineenkulutusta.

Neste Oil on tällä hetkellä maailman ainut biopolttoainevalmistaja, joka pystyy tuottamaan korkealaatuisia uusiutuvia polttoaineita teollisessa mittakaavassa yli kymmenestä eri raaka-aineesta. Yhtiö lisää johdonmukaisesti jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttöä ja tutkii erityisesti ravinnoksi kelpaamattomia raaka-aineita sekä raaka-aineita, joilla voidaan vähentää maankäyttöä energiantuotannossa ja merkittävästi pienentää kasvihuonekaasupäästöjä.Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen

ViestintäjohtajaLisätietoja:

Lars-Peter Lindfors, teknologiajohtaja, puh.. +358 50 458 3605

Lisätietoa yhtiön vuonna 2012 käyttämistä uusiutuvista raaka-aineista vuosikertomuksesta.Neste Oil lyhyestiNeste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. Lisätietoa: www.nesteoil.fi