24 Lokakuu 2014

Neste Oil: EU-huippukokouksen päätös lisätä liikenteen uusiutuvat polttoaineet energia- ja ilmastopakettiin on tarpeellinen liikenteen päästöjen vähentämiseksi

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
24.10.2014 klo 10.30

Neste Oil: EU-huippukokouksen päätös lisätä liikenteen uusiutuvat polttoaineet energia- ja ilmastopakettiin on tarpeellinen liikenteen päästöjen vähentämiseksi

Euroopan komission tammikuussa esittämä ns. energia- ja ilmastopaketti 2030 oli eilen esillä EU-maiden huippukokouksessa. Liikenteen osalta EU:n jäsenvaltiot kirjasivat komissiolle pyynnön esittää keinoja vähentää liikenteen päästöjä muun muassa uusiutuvia polttoaineita käyttämällä myös vuoden 2020 jälkeen. Tämä linjaus mahdollistaa liikenteen ilmastopäästöjen vähentämisen ja luo mahdollisuuksia biotalouden investoineille, joilla parannetaan työllisyyttä ja turvataan EU:n omaa energiantuotantoa.

"Eurooppa-neuvosto teki tärkeän linjauksen liikenteen uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisessä myös vuoden 2020 jälkeen. Suomen hallituksen aloitteellisuus tässä asiassa on ollut kiitettävää", Neste Oilin yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen sanoo.

"Tällä hetkellä noin viidennes EU-alueen hiilidioksidipäästöistä on peräisin liikenteestä, ja määrän uskotaan kasvavan tulevaisuudessa. Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on keskeisessä asemassa kasvihuonekaasupäästötavoitteen ja uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisessa", jatkaa Räsänen.

Neste Oilin uusiutuvan NEXBTL-dieselin kaltaiset kehittyneet uusiutuvat polttoaineet ovat nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen päästöjä. Ne soveltuvat käytettäväksi kaikissa dieselmoottoreissa ja ovat yhteensopivia olemassa olevien jakelu- ja logistiikkajärjestelmien kanssa. NEXBTL-dieselin käytöllä voidaan saavuttaa 40-90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt verrattuna fossiiliseen dieseliin, ja sillä voidaan vähentää kaupunkien ilmanlaatuun vaikuttavia pakokaasupäästöjä. Tällä hetkellä uusiutuvan NEXBTL-dieselin raaka-aineista yli puolet on jätteitä ja tähteitä.

Korkealaatuisilla uusiutuvilla polttoaineilla on myös muita käyttökohteita, kuten lentoliikenne.  Samalla teknologialla voidaan valmistaa myös lukuisia muita sovelluksia, kuten uusiutuvia liuottimia ja muoveja. 

Lue lisää uusiutuvista polttoaineista osoitteessa www.biofuels2050.eu

EU:n päätösasiakirja (englanniksi)

Neste Oil Oyj

Osmo Kammonen
viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Lisätietoja:

Ilkka Räsänen, Neste Oilin yhteiskuntasuhdejohtaja, puh. 050 458 5123

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 17,5 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin. Yhtiö on myös päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle useana vuonna peräkkäin. CDP Forest arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi