24 Huhtikuu 2008

Neste Oil edellyttää bioraaka-ainetoimittajiltaan vastuullisuutta

Neste Oil Oyj   

Lehdistötiedote
24.4.2008 klo 16.00

Neste Oil edellyttää bioraaka-aineiden toimittajiltaan sitoutumista kestävään kehitykseen. Yhtiö tukee hankkeita, joilla kestävän kehityksen periaatteet saatettaisiin kaikkia bioraaka-aineiden ostajia ja tuottajia velvoittaviksi lainsäädännöllä ja tiukalla valvonnalla. Samojen sääntöjen tulee koskea kaikkia toimijoita riippumatta siitä, missä maanosassa tai millä toimialalla raaka-aineet tuotetaan ja lopputuotteet käytetään.

Neste Oilin uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvaa NExBTL-dieseliä tuotetaan tällä hetkellä yhdessä tuotantolaitoksessa Porvoon jalostamolla. Raaka-aineina käytetään palmuöljyä, rypsiä ja eläinrasvaa. Yhtiöllä on rakenteilla toinen NExBTL-laitos Porvooseen ja kolmas Singaporeen.

Neste Oil tuntee palmuöljynsä

Neste Oilin käyttämistä bioraaka-aineista palmuöljyn tuotannon vastuullisuus on herättänyt eniten keskustelua. Maailmassa tuotettiin viime vuonna palmuöljyä 38 miljoonaa tonnia. Elintarviketeollisuus on ylivoimaisesti suurin palmuöljyn käyttäjä noin 80 %:n osuudella. Neste Oil käytti vuonna 2007 alle 0,2 % maailman palmuöljystä.

Neste Oil on edelleen suhteellisen pieni palmuöljyn käyttäjä, mutta se tuntee käyttämänsä palmuöljyn alkuperän ja vaiheet paremmin kuin yksikään muu palmuöljyn käyttäjä. Yhtiö on rakentanut palmuöljytuottajansa kanssa seurantajärjestelmän, jossa Neste Oilin käyttämä palmuöljy erotetaan jo viljelmällä muusta palmuöljystä. Tunnemme palmuöljyn viljelmän, viljelymenetelmät, puristamon toiminnan ja kuljetusmenetelmät NExBTL-laitokselle saakka. Neste Oil ja ulkopuoliset auditoijat tarkastavat jatkuvasti järjestelmää ja sen osalta raportoitavia asioita.
 
Rakennettavissa uusissa NExBTL-laitoksissa Neste Oil pyrkii edelleen siihen, että sen raaka-ainepohja olisi mahdollisimman laaja, eikä yhtiö olisi riippuvainen mistään yksittäisestä raaka-aineesta.

Biopolttoaineita vai fossiilisia polttoaineita?

Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) arvioi maailman energiankulutuksen kasvavan 50 % vuoteen 2030 mennessä. Noin viidennes kasvusta tulee liikenteestä. Ihmisten ja tavaroiden on voitava liikkua, ja siihen on oltava oikeus myös kehittyvien maiden ihmisillä.

Koska liikenteen määrä kasvaa, vaihtoehtoina on jatkaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä tai ottaa käyttöön uusia innovaatioita. Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi on löydettävä puhtaampia biopohjaisia polttonesteitä ja kyettävä tuottamaan niitä suuria määriä.

Kestävästi tuotetuilla ja entistä paremmilla biopolttoaineilla voidaan vähentää merkittävästi liikenteen ympäristöhaittoja. Neste Oilin NExBTL-diesel on uusiutuvista raaka-aineista valmistettu polttoaine, joka kestävästi tuotetuista raaka-aineista valmistettuna vähentää tuotteen koko elinkaaren ajalta laskettujen kasvihuonekaasujen määrää 40-60 % verrattuna perinteiseen fossiiliseen dieseliin. Lisäksi sen käyttö parantaa lähiympäristön ilmanlaatua vähentämällä typenoksidi- ja hiukkaspäästöjä.

Tuotekehitystyö jatkuu

Neste Oilin tutkimuksesta pääosa kohdistuu uusien bioraaka-aineiden kehittämiseen. Tavoitteena on löytää ja ottaa käyttöön uusia, ruuaksi kelpaamattomia raaka-aineita mahdollisimman pian. Tutkimusta tehdään kansainvälisesti yli 20 yliopiston ja tutkimuslaitoksen kanssa, ja kohteena on useita erilaisia raaka-aineita. Neste Oil on jo testannut syötäväksi kelpaamatonta öljykasvia jatrophaa ja tekee kehitystyötä muun muassa metsien hakkuutähteiden ja levien hyödyntämiseksi.

Tutkimuksen kohteena olevia uusia raaka-aineita tulee kaupallisesti saataville vasta vuosien kuluttua. Siihen asti uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvien dieseleiden valmistuksen ainoita vaihtoehtoja ovat kasviöljyt ja eläinrasva.

Neste Oil Oyj

Osmo Kammonen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja ja Uusiutuvat polttoaineet –toimialan johtaja Jarmo Honkamaa, puhelin 010 458 4758
Johtaja Simo Honkanen, Uusiutuvat polttoaineet –toimiala, puhelin 050 458 4170

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tavoittelee kasvua sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 12 103 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 5 100 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.

NExBTL lyhyesti

NExBTL on Neste Oilin kehittämä huippulaatuinen uusiutuvista raaka-aineista valmistettava diesel. Se palaa puhtaammin auton moottorissa ja kuormittaa vähemmän ympäristöä kuin fossiilinen diesel tai metyyliesteriteknologialla tuotetut biodieselit. Neste Oil edellyttää bioraaka-aineidensa toimittajilta vastuullisuutta. Kun raaka-aineet on tuotettu kestävän kehityksen periaattein, NExBTL-dieselin koko elinkaaren ajalta laskettu kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä on 40-60 prosenttia fossiiliseen dieseliin verrattuna. NExBTL-dieseliä voidaan sekoittaa normaaliin dieseliin tai käyttää sellaisenaan, ja se sopii kaikkiin dieselmoottoreihin.
 

Liitetiedostot

Neste Oilin kestävän kehityksen periaatteet biopolttoaineille