16 Syyskuu 2014

Neste Oil aloittanut toimet siirtotyöläisten aseman parantamiseksi toimitusketjussaan

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
16.9.2014 klo 15.00

Neste Oil aloittanut toimet siirtotyöläisten aseman parantamiseksi toimitusketjussaan

Finnwatch toi tänään 16.9.2014 julkaisemassaan raportissa ilmi Neste Oilin malesialaisen palmuöljytoimittajan, IOI Groupin, tilalla havaittuja työelämän oikeuksia koskevia puutteita. Neste Oil teki yhteistyötä Finnwatchin kanssa raportin koostamiseksi ja auttoi heitä pääsemään IOI:n viljelmälle.

"Neste Oil oli ainoa tutkituista yhtiöistä, joka pystyi kertomaan, mistä heidän käyttämänsä palmuöljy tulee. Arvostamme sitä, että Neste Oil ja IOI mahdollistivat tämän tutkimuksen tekemisen avaamalla toimitusketjunsa tietoja meille", sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

"Kansalaisjärjestöt tekevät arvokasta työtä epäkohtien esiin nostamiseksi ja vastuullisilla yrityksillä on tärkeä rooli epäkohtiin puuttumisessa globaaleissa hankintaketjuissa. Epäkohtien tullessa ilmi ensisijainen toimintatapamme on tehdä yhteistyötä toimittajan kanssa niiden korjaamiseksi", sanoo Neste Oilin Uusiutuvista tuotteista vastaava liiketoimintajohtaja Kaisa Hietala.

IOI Groupilta vaadittu selvitys raportissa esitetyistä havainnoista

Selvityksen lisäksi Neste Oil vaatii IOI Groupia ryhtymään korjaaviin toimiin, jotta työolot vastaisivat RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) standardeja sekä Neste Oilin vastuullisuuskriteerejä muun muassa elämiseen riittävän palkan, siirtotyöntekijöiden aseman parantamisen ja järjestäytymisvapauden osalta.

"Suurena ostajana meillä on mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti toimialan käytäntöihin. Uskomme, että pystymme toiminnallamme viemään muutosta eteenpäin yhteistyössä toimittajiemme kanssa", sanoo Kaisa Hietala.

"Emme kannusta Neste Oilia lopettamaan ostoja IOI:lta, vaan kehittämään toimintaa yhteistyössä toimittajan kanssa", sanoo Sonja Vartiala.

Arviointikriteerejä tarkennettava ja auditointien laadun varmistusta parannettava

Neste Oil vaatii kaikilta palmuöljytoimittajiltaan sitoutumista RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) periaatteisiin, jotka kattavat myös työelämän oikeuksia ja ihmisoikeusasioita koskevia periaatteita.

"Finnwatchin kehoitusten mukaisesti vaikutamme työhön RSPO:ssa ja ISCC:ssä kehittämiseksi ja auditointien laadun parantamiseksi", sanoo Kaisa Hietala.

"Vaikka on selvää, että auditointimenettelyissä on ollut puutteita, kannustamme silti palmuöljyn ostajia käyttämään kansainvälisesti tunnustettuja sertifiointimenettelyjä. Ne ovat parempi vaihtoehto, kuin pelkästään yksittäisten yhtiöiden omat auditoinnit", sanoo Finnwatchin Sonja Vartiala.

Neste Oil Oyj

Osmo Kammonen
viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Lisätietoja: Kaisa Hietala, liiketoimintajohtaja, uusiutuvat tuotteet, puh. 050 45 84 128

Lisää tietoa verkkosivuillamme julkaistussa vastineessa.

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 17,5 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin. Yhtiö on myös päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle useana vuonna peräkkäin. CDP Forest arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi