5 Elokuu 2009

Neste Oil aloittaa yt-neuvottelut 450 työpaikan vähentämiseksi Suomessa

Neste Oil sopeuttaa toimintaansa yhtiön heikentyneeseen kannattavuuteen. Tavoitteena on saavuttaa yli 60 miljoonan euron vuotuiset kiinteiden kustannusten säästöt. Noin 30 miljoonaa euroa näistä säästöistä pyritään saavuttamaan henkilöstöratkaisuilla. Tarkoitus on sopeuttaa yrityksen kustannusrakenne vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta ja uutta toimintamallia sekä turvata strategisesti tärkeiden investointien toteuttaminen ja tulevaisuuden kilpailukyky.
 
Osana kustannusten säästöohjelmaa Neste Oil aloittaa henkilöstöryhmien kanssa yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautuksista ja pysyvistä henkilöstövähennyksistä. Yt-neuvottelut koskevat Neste Oilin ja sen tytäryhtiöiden Suomen henkilöstöä. Henkilöstövähennystarpeen Neste Oil arvioi olevan 450 henkilöä. Neste Oilin palveluksessa on noin 5 300 henkilöä, joista Suomessa noin 4 000. Yhteistoimintamenettelyssä pyritään löytämään rakentavia vaihtoehtoja irtisanomisille.
 
Neste Oilissa on viime vuoden syksystä lähtien toteutettu monia säästöihin ja tehostamiseen tähtääviä toimia. Tällaisia ovat esimerkiksi investointien peruminen tai siirtäminen myöhemmäksi, ostotoiminnan tehostaminen ja kiinteiden kustannusten vähentäminen.
 
Neste Oil julkaisi 30.7.2009 osavuosikatsauksen, jossa yhtiön tulos oli heikentynyt olennaisesti.

Neste Oil Oyj
Hanna Maula
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Hannele Jakosuo-Jansson, henkilöstöjohtaja, puh. 010 458 4688
Osmo Kammonen, viestintä-, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, puh. 050 458 4885

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tähtää maailman johtavaksi uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittajaksi. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 15 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 300 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.