12 Huhtikuu 2016

Neste keskeyttää raaka-ainehankinnat IOI:lta

Neste Oyj
Uutinen
12.4.2016

Neste suhtautuu vakavasti raaka-ainetoimittajansa IOI:n toimintaan liitettyihin epäkohtiin sekä RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm) päätökseen lopettaa IOI Groupin sertifiointi, minkä johdosta Neste keskeyttää heti kaikki raaka-ainehankinnat IOI:lta. Esiin nostetut epäkohdat viittaavat RSPO:n standardien noudattamatta jättämiseen ja puutteisiin myös Nesteen kestävän kehityksen periaatteiden sekä metsäkadon estämistä ja uusiutuvien raaka-aineiden vastuullista hankintaa koskevien ohjeiden noudattamisessa.

IOI:ta koskevan valitusprosessin käynnistyttyä Neste on tehnyt yhteistyötä RSPO:n, useiden kansalaisjärjestöjen, riippumattomien asiantuntijatahojen, IOI:n sekä useiden palmuöljyä käyttävien tahojen kanssa saadakseen selvyyden tilanteesta. Neste on vaatinut IOI:lta yksityiskohtaista toimintasuunnitelmaa aikatauluineen RSPO:n sertifioinnin keskeyttämiseen johtaneiden epäkohtien korjaamiseksi. Neste tukee IOI:ta yhtiön käytettävissä olevin keinoin.

Hankintojen keskeyttäminen ei vaikuta Nesteen uusiutuvien tuotteiden tuotantoon

Tämänhetkinen raaka-ainehankintojen keskeyttäminen IOI:lta ei vaikuta Nesteen korkealaatuisten uusiutuvien tuotteiden jalostamiseen yhtiön asiakkaille ympäri maailmaa. IOI on yksi yhtiön monista raaka-ainetoimittajista. Neste voi käyttää jalostuksessa jo yli 10 uusiutuvaa raaka-ainetta ja keskittyy pääasiassa jätteiden ja tähteiden hyödyntämiseen; jätteet ja tähteen muodostivat vuonna 2015 jo 68 % yhtiön uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä. Yhtiö panostaa uusiutuvien raaka-aineiden valikoiman laajentamiseen myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Kaisa Hietala, johtaja, Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alue, puh. 010 458 4128
Simo Honkanen, vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, puh. 010 458 4170