30 Lokakuu 2017

Neste kehittää Nortalin kanssa demoversion raaka-ainetoimittajien huippuluokan vastuullisuusportaalista

Neste Oyj
Uutinen
30.10.2017

Neste kehittää Nortalin kanssa demoversion raaka-ainetoimittajien huippuluokan vastuullisuusportaalista 

2017_05_23_Neste_Nortal_VH-1.jpg

Neste on valinnut raaka-ainetoimittajien vastuullisuusportaalin demoversion kehittäjäksi kansainvälisen ICT-alan yrityksen Nortalin. Yhteistyön tavoitteena on kehittää Supplier Sustainability Portal -nimisestä digitaalisesta alustasta demoversio, jonka avulla Nesteen toimittajat saavat tuntumaa sen keskeisistä elementeistä.

Ensimmäisten raaka-ainetoimittajien toivotaan pääsevän testaamaan portaalin demoversiota jo marraskuun puolivälissä 2017. Demoversiossa he saavat kokeilla muun muassa toimittajaprofiilin laatimista, vastuullisuus- ja raaka-aineen toimitustietojen syöttämistä sekä raaka-ainetoimittajan toimitusketjun tietojen lisäämistä karttapalvelun avulla. Samalla toimittajilta toivotaan järjestelmän kehittämiseen tähtäävää palautetta sekä lisätietoa siitä, minkälaiset ominaisuudet tai muutokset voisivat helpottaa heidän työtään tai luoda heille muunlaista lisäarvoa.

Suora jatkumo Hackathonin ideoinnille

Yhteistyö Nortalin kanssa on luonteva jatkumo Nesteen keväällä 2017 järjestämälle hackathonille, jossa kymmenen eri puolilta maailmaa tulleen joukkueen voimin kerättiin ideoita Nesteen toimittajien vastuullisuusjärjestelmän kehittämiseksi ja digitalisoimiseksi. Hackathonin voittajajoukkueeksi valittiin Team Fute sekä sen jäsenet Thanh Dao, Yuexin Du ja Khanh Nguyen. Nyt kumppaniksi valitun Nortalin joukkueen esittelemä konsepti palkittiin hackathonissa kunniamaininnalla.

"Neste on hackathonien järjestäjien joukossa poikkeus siinä, että se on jatkanut aktiivista järjestelmäkehitystä tapahtumassa esiteltyjen ideoiden pohjalta nimenomaan hackathoniin osallistuneen joukkueen kanssa", sanoo itsekin Nesteen hackathoniin osallistunut projektipäällikkö Juha Virko Nortalilta. Virko toteaa yritysten useimmiten painottavan hackathoneissa positiivista näkyvyyttä sekä uusien ideoiden keräämistä.

"Kaikkien hackathonin finalistitiimien ideoita arvioituamme päädyimme valitsemaan kumppaniksi Nortalin. Heiltä löytyi juuri oikeanlaista, Nesteen omia resursseja täydentävää erityisosaamista", sanoo Tommi Tuovila Nesteeltä.

Nesteen raaka-ainetoimittajien vastuullisuusportaali on yksi biopolttoainesektorin ensimmäisiä. Se on uudenlainen digitaalinen alusta uusien raaka-ainetoimittajien hyväksyntä- ja perehdytysprosesseille sekä Nesteen, sen raaka-ainetoimittajien ja muiden sidosryhmien väliselle yhteistoiminnalle ja viestinnälle. Se myös linkittää vastuullisuuden entistä kiinteämmin osaksi operatiivista toimintaa. Portaali on räätälöity Nesteen jatkuvasti kasvavaa uusiutuvien tuotteiden liiketoimintaa varten, ja se tukee tiedon keräämistä, tuottamista ja sen kiteytettyä esittämistä erityisesti toimitusketjun sisäisille sekä tulevaisuudessa myös ulkoisille sidosryhmille. Nesteen tavoitteena on ottaa portaali käyttöön vuoden 2018 loppuun mennessä.

"Digitaalisen järjestelmän ja kerätyn tiedon esittämisen myötä tavoitteenamme on nostaa Neste selkeäksi edelläkävijäksi toimitusketjujen vastuullisuudessa ja läpinäkyvyydessä. Toivottavasti inspiroimme myös muita toimijoita seuraamaan viitoittamaamme polkua", tiivistää portaalihankkeen projektipäällikkönä toimiva vastuullisuusasiantuntija Eveliina Vikström Nesteeltä.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen,
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Johan Lunabba, vastuullisuusjohtaja, Neste, puh. 050 458 0795, johan.lunabba(@)neste.com
Erno Runola, Partner, Head of Sales Digital Oil & Gas, puh. 040 771 9500, erno.runola(@)nortal.com


Nesteen ensimmäinen Hackathon - mitä sen jälkeen
Neste nousi maailman vastuullisimpien yhtiöiden joukkoon CDP:n Climate-, Forests- ja Water -ohjelmissa
Neste mukana jo 11. kertaa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lue lisää: neste.com

Nortal lyhyesti

Nortal on liiketoiminnan konsultointia ja ohjelmistokehitysratkaisuja tarjoava kansainvälinen konserni, joka keskittyy sähköiseen asiointiin, terveydenhuollon digitalisointiin sekä tele-, teollisuus- ja logistiikka-aloihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016  oli 45 miljoonaa euroa. Nortal toimii lähes 20 maassa ja työllistää yli 600 asiantuntijaa Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa ja Yhdysvalloissa. Nortal on arvostettu työnantaja kaikilla markkinoillaan. www.nortal.com