20 Huhtikuu 2017

Neste julkistaa kunnianhimoiset PFAD-tavoitteet: 100 %:sti jäljitettävää vuonna 2020

Neste Oyj
Uutinen
20.4.2017

Neste julkistaa kunnianhimoiset PFAD-tavoitteet: 100 %:sti jäljitettävää vuonna 2020

Ensimmäisenä yrityksenä maailmassa Neste julkistaa kunnianhimoiset tavoitteensa palmuöljyn rasvahappotisleen (Palm Fatty Acid Distillate eli PFAD) jäljitettävyyden kehittämiselle. PFAD on palmuöljyn jalostuksessa syntyvä prosessitähde ja yksi Nesteen käyttämistä uusiutuvista raaka-aineista.

Nesteen tavoitteet PFAD:n jäljitettävyydelle:

  • Vuonna 2017 Nesteen käyttämä PFAD on 100 %:sti jäljitettävää palmuöljypuristamoille 
  • Vuonna 2020 Nesteen käyttämä PFAD on 100 %:sti jäljitettävää palmuöljyplantaaseille

Tavoitteiden saavuttamiseksi Neste tiivistää yhteistyötään Kaakkois-Aasiassa PFAD:n toimittajien, ympäristöjärjestöjen ja muiden asiantuntijoiden kanssa, kuten Consortium of Resource Experts (CORE) -organisaation kanssa, joka yhdistää asiantuntijoita Daemeter-, Proforest- ja Rainforest Alliance -järjestöistä.

Kokemusta ja näyttöä jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittämisestä

Nesteen käyttämä raakapalmuöljy on ollut 100 %:sti jäljitettävää öljypalmuviljelmille asti jo vuodesta 2007 ja sertifioitua vuodesta 2013. Neste oli ensimmäinen suurista palmuöljyä käyttävistä yhtiöistä, joka teki palmuöljyn toimitusketjustaan kokonaan läpinäkyvän vuonna 2016. Huhtikuussa 2017 Neste julkaisi uudistetun CPO Dashboard-sivuston, joka tarjoaa kattavat tiedot yhtiön palmuöljyn toimitusketjusta, kuten sertifioinneista ja öljynpuristamojen sijaintipaikoista.

Nyt Nesteen tavoitteena on olla ensimmäinen yhtiö maailmassa, joka saavuttaa vastaavanlaisen läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden myös käyttämänsä PFAD:n osalta. Tehtävä on kuitenkin monimutkainen, koska palmuöljyn jalostusprosessissa tähteeksi jää vain noin 4-5 % PFAD:tä ja suuret käyttömäärät pitää koota lukuisista eri lähteistä.

Haastavuutta lisää se, että valtaosan maailman palmuöljystä käyttävillä toimialoilla, kuten ruoka- ja kemianteollisuudella, ei ole lakisääteistä velvoitetta tietää käyttämänsä raaka-aineen täsmällistä alkuperää. Tässä alat eroavat biopolttoaineteollisuudesta, joka EU:n lisäksi myös monilla muilla markkinoilla on velvoitettu tuntemaan raaka-aineidensa täsmällinen alkuperä. Jätteiden ja tähteiden osalta vaatimus koskee tähteiden ja jätteiden syntypaikan tuntemista.

"Jäljittääksemme PFAD:tä meidän tulee kehittää täydellinen jäljitettävyys palmuöljyn jalostusprosessin pääasialliselle lopputuotteelle eli ruokateollisuuden käyttämälle palmuöljylle. Yksi tankkerillinen PFAD:tä on voitu kerätä 100-300 puristamolta, jotka saattavat käsittellä hedelmäterttuja jopa 600-1 000 öljypalmuviljelmältä. Jotta selviytyisimme toimitusketjun monimutkaisuudesta, kutsumme kunnianhimoisia ja edistyksellisiä ruokateollisuuden toimijoita yhdistämään voimansa kanssamme. Yhdessä voimme vaikuttaa merkittävällä tavalla koko palmuöljyteollisuuden vastuullisuuteen", kertoo Nesteen vastuullisuusjohtaja Johan Lunabba.

PFAD on yksi yli kymmenestä uusiutuvasta raaka-aineesta, joita Neste käyttää uusiutuvien tuotteidensa jalostuksessa. Jätteet ja tähteet muodostavat lähes 80 % yhtiön uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä. Kaikki yhtiön käyttämän uusiutuvat raaka-aineet vastaavat kansainvälisten ja paikallisten lakien vastuullisuus- ja jäljitettävyysvaatimuksia. Nesteen PFAD:stä sekä muista jätteistä ja tähteistä jalostama uusiutuva diesel auttaa korvaamaan raakaöljypohjaista fossiilista dieseliä liikenteessä ja tarjoaa dieselajoneuvoille mahdollisuuden vähentää kasvihuonekaasupäästöjään jopa 90 % perinteiseen dieseliin verrattuna.

Neste Oyj
 
Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja
 
Lisätietoja:

Johan Lunabba, vastuullisuusjohtaja, puh. 050 458 0795, johan.lunabba(@)neste.com
Simo Honkanen, vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, puh. 010 458 4170, simo.honkanen(@)neste.com

Lisää PFAD:stä raaka-aineena
Raakapalmuöljyn toimitusketjusivustolla Neste ottaa johtajuuden läpinäkyvyydessä

Neste lyhyesti
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa, ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lue lisää: neste.com