23 Kesäkuu 2014

Neste Jacobsin tekemä selvitys suosittaa arktisen öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan osaamiskeskuksen perustamista Suomeen

Neste Jacobs Oy
Lehdistötiedote
23.6.2014 klo 12.30


Teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtoyhtiö Neste Jacobs Oy suosittaa tekemänsä selvityksen perusteella arktisen öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan osaamiskeskuksen perustamista Suomeen. Neste Jacobs valittiin selvityksen tekijäksi Työ- ja elinkeinoministeriön järjestämän tarjouskilpailun perusteella alkuvuodesta 2014 ja selvitys toteutettiin kevään aikana.

Selvityksessä kartoitettiin suomalainen arktinen öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan liittyvä osaaminen ja vastaava kansainvälinen osaaminen. Neste Jacobs haastatteli selvityksessään noin 80 toimijaa, jotka edustavat aiheeseen liittyviä intressiryhmiä kuten esimerkiksi kansainvälisiä öljy-yhtiöitä, Työ- ja elinkeinoministeriötä, Ympäristöministeriötä, Liikenne- ja viestintäministeriötä, rajavartiolaitosta, pelastuslaitoksia ja öljyntorjuntaosuuskuntia.

Neste Jacobsin tekemästä selvityksestä käy ilmi, että osaamiskeskukselle, jossa voidaan testata arktisilla alueilla kuljetettavia öljylaatuja todenmukaisissa luonnonjääolosuhteissa on selkeä kysyntä ja tarve.  Tätä tarkoitusta varten tulee mm. rakentaa ns. täyden mittakaavan allasfasiliteetti. Neste Jacobs on selvittänyt myös vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja osaamiskeskukselle. Näitä ovat mm. Kemi, Oulu, Kokkola ja Kalajoki. Ilmasto-olosuhteet suosivat selvästi pohjoisia kaupunkeja. Alustava kustannusarvio osaamiskeskukselle on n. 22 miljoonaa euroa.

Selvitystyötä jatketaan tarkentamalla osaamiskeskuksen potentiaalisten sijaintipaikkojen edellytyksiä keskuksen kotipaikaksi. Myös Neste Jacobsin konsultointitiimi on vahvasti mukana tässä työssä, jota rahoittavat Liikenne- ja viestintäministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Ympäristöministeriö.

"Tekemämme selvitys oli meille todella mielenkiintoinen työ ja olemme iloisia, että Työ- ja elinkeinoministeriö on suoritukseemme erittäin tyytyväinen", Neste Jacobsin toimitusjohtaja Jarmo Suominen sanoo. "Olemme vahvasti mukana myös Liikenne- ja viestintäministeriön teettämissä selvityksen jatkotoimenpiteissä, mikä vahvistaa hyvin strategiaamme olla ensisijainen valinta myös julkishallinnon tarpeisiin."

"Olemme kaikin puolin erittäin tyytyväisiä Neste Jacobsin toimintaan selvityksen teossa. Saimme paljon hyödyllistä ja ennen kaikkea uutta tietoa, joka on meille erittäin tärkeää, kun arvioimme jatkotoimenpiteitä osaamiskeskuksen suhteen", Työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Janne Peltola sanoo. "Lähdimme tarjouspyynnössämme hakemaan kokonaistaloudellisesti parasta toimittajaa, mutta tämän lisäksi Neste Jacobsin ammattitaito ja korkean tason osaaminen nousi voimakkaasti esille heti selvityksen alkuvaiheessa."

Lisätietoja:
Jarmo Suominen, Toimitusjohtaja, Neste Jacobs Oy, puh. +358 50 458 3399
Janne Peltola, Ylitarkastaja, Työ- ja elinkeinoministeriö, puh. +358 29 506 4132

Neste Jacobs on ensisijainen valinta vaativien teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtopalveluiden ja ratkaisujen toimittajaksi laajalle joukolle öljy- ja kaasu-, petrokemian- ja kemianteollisuuden sekä biotekniikan alan yrityksiä. Meillä on yli 50 vuoden kokemus teknolo-giakehityksestä, investointihankkeiden toteutuksesta ja kunnossapidosta sekä toiminnan tehostamisesta Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Pohjoismaiden lisäksi panostamme etenkin Lähi-idän ja Venäjän kasvaviin markkinoihin. Työllis-tämme 1000 ammattilaista maailmanlaajuisesti. www.nestejacobs.com

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimi-vuudesta sekä alueiden kehittymisestä. Ministeriön toimialaan kuuluvat mm. elinkeinopolitiikka, energiapolitiikan sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen, innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus sekä alueiden kehittäminen. www.tem.fi