22 Maaliskuu 2016

Neste Jacobs toteuttaa energiatehokkuusselvityksen INAn öljynjalostamolla Kroatiassa

Neste Jacobs
Lehdistötiedote
22.3.2016 klo 9.30

Neste Jacobs toteuttaa energiatehokkuusselvityksen INAn öljynjalostamolla Kroatiassa

Teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtoyhtiö Neste Jacobs ja INA - Industrija nafte, d.d. (INA) ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka puitteissa Neste Jacobs toteuttaa kokonaisvaltaisen öljynjalostamon energiatehokkuusselvityksen INAlle Kroatiassa. Energiatehokkuusselvitys tehdään käyttäen Neste Jacobsin kehittämää NJe2-konseptia, jonka avulla saadaan näkemys nykyisestä energian kulutuksesta, lähteistä, tuotannosta ja käyttökohteista öljynjalostamossa sekä säiliö- ja terminaalialueilla. Tavoitteena on tunnistaa kannattavia mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta Rijekan öljynjalostamolla ja logistiikkaterminaalissa INAn ISO 50001:2011 -sertifioidun energiatehokkuusjärjestelmän mukaisesti.

Neste Jacobsilla on pitkä kokemus energiatehokkuuden parantamisesta öljynjalostamoilla sekä vahva käytännön kokemus energiatehokkaiden ratkaisujen suunnittelusta ja energiatehokkuuden parantamisesta. Neste Jacobs on kehittänyt NJe2-konseptinsa juuri näihin tarkoituksiin.

"Olemme erittäin innostuneita, että saamme toteuttaa energiantehokkuusselvityksen INAn Rijekan jalostamolla", kertoo Neste Jacobsin toimitusjohtaja Jarmo Suominen. "Tämä sopimus on merkittävä Neste Jacobsille. Saamme mahdollisuuden toimittaa kehittämämme NJe2-konseptin energiatehokkuusratkaisuja kansainvälisesti hiilivetyteollisuudelle ja tässä tapauksessa öljynjalostamolle."

"Neste Jacobsilla on oikeanlaista osaamista tämän energiatehokkuusselvityksen toteuttamiseksi INAn öljynjalostamolle. Meillä on aikaisempaa kokemusta Neste Jacobsin kanssa työskentelemisestä muilla osa-alueilla ja olen vakuuttunut, että Neste Jacobsin kokonaisvaltainen, laaja ja syvällinen osaaminen mahdollistaa erinomaiset tulokset. Jatkuva pyrkimyksemme energiantehokkuuden parantamiseksi Rijekan öljynjalostamolla näkyy INAn sitoutumisena investointeihin, joilla pystymme varmistamaan yrityksemme pitkäaikaisen ja kestävän kehityksen", sanoo INAn jalostuksesta ja markkinoinnista vastaava johtaja Bengt Oldsberg. 

Lisätietoja:
Jarmo Suominen, toimitusjohtaja, Neste Jacobs Oy, tel. +358 50 458 3399

Neste Jacobs on ensisijainen valinta vaativien teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtopalveluiden ratkaisujen toimittajaksi. Asiakaskuntaamme ovat öljy-, kaasu-, petrokemian-, kemian-, biojalostus-, biokemian-, biofarma- ja elintarviketeollisuuden sekä teollisen infrastruktuurin (terminaalit, satamat, sähkönjakelu, vedenkäsittely ja tehdasautomaatio) yritykset. Meillä on 60 vuoden kokemus teknologiakehityksestä, investointihankkeiden toteutuksesta ja kunnossapidosta sekä toiminnan tehostamisesta Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Pohjoismaisten kotimarkkinoidemme lisäksi panostamme globaaleihin kasvumarkkinoihin. Työllistämme n. 1300 ammattilaista maailmanlaajuisesti. www.nestejacobs.com


INA konsernilla on johtava rooli Kroatian öljyliiketoiminnassa ja merkittävä rooli alueen öljy- ja kaasuvarojen etsinnässä, öljyn jalostuksessa sekä öljyn ja öljytuotteiden jakelussa. INA konserni muodostuu useista tytäryhtiöistä, jotka INA d.d. omistaa kokonaan tai osittain. Konsernin pääkonttori sijaitsee Zagrebissa, Kroatiassa. Kroatian lisäksi INAlla on tällä hetkellä öljyn ja kaasun tuotantohankkeet Angolassa ja Egyptissä. Öljyä jalostetaan INAn jalostamoilla Rijekassa ja Sisakissa.  Yrityksellä on lisäksi Kroatian ja sen lähialueella 438 huoltoasemaa kattava jälleenmyyntiverkosto.