26 Huhtikuu 2016

Neste Jacobs selvittää LNG:n käyttöpotentiaalia ja - mahdollisuuksia Turun Sataman kanssa

Neste Jacobs
Lehdistötiedote
26.4.2016 klo 09.00

Neste Jacobs selvittää LNG:n käyttömahdollisuuksia Turun Sataman kanssa

Teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtoyhtiö Neste Jacobs Oy ja Turun Satama Oy ovat tehneet sopimuksen, jonka puitteissa Neste Jacobs selvittää LNG-terminaalihankkeen mahdollisuuksia Turun seudulla tarkoituksena luoda edellytykset LNG:n laajemmalle käytölle meriliikenteessä ja teollisuudessa. Turun Pansioon suunniteltu terminaalihanke mahdollistaisi vähäpäästöisen ja ympäristöystävällisen LNG:n saatavuuden Turun alueella, ja toteutuessaan terminaali palvelisi laiva- ja autoliikennettä sekä paikallista teollisuutta.

Neste Jacobsilla on pitkä ja kattava kokemus LNG-teknologioista ja maakaasun käsittelystä. Tässä hankkeessa erityisesti Neste Jacobsin Turun paikallistoimiston asiantuntemus alueen teollisuudesta ja LNG:n mahdollisuuksista on merkittävä etu. Hankkeessa kartoitetaan myös LNG:n kysyntäpotentiaalia Turun alueella sekä meriliikenteessä ja hankkeen toteutumista edesauttavia tekijöitä.

"Tämä tilaus on tunnustus paikalliselle osaamisellemme ja jatkuvalle yhteistyöllemme Turun Sataman kanssa", kertoo Neste Jacobsin toimitusjohtaja Jarmo Suominen. "Strategiamme on olla Pohjoismaiden johtava kaasualan suunnittelutoimisto, LNG mukaan lukien."

"Turun Satama pitää tätä hanketta tärkeänä, koska LNG on tulevaisuuden asia ja haluamme olla edistämässä sen käyttöä Turun seudulla. Turussa on LNG:stä jo kokemusta Viking Gracen matkustajalaivalta ja siitä saadut kokemukset ovat hyviä. Nesteytetyn maakaasun käyttö laivojen polttoaineena ja teollisuudessa edellyttää, että LNG:n saanti ja jakelu on taattu Suomessa kilpailukykyiseen hintaan maakaasuverkoston ulkopuolella. Turun Satama haluaa omalta osaltaan toimia aktiivisesti LNG:n käytön edistämiseksi yhdessä Neste Jacobsin ja muiden alan yritysten kanssa", toteaa Turun Sataman toimitusjohtaja Christian Ramberg.

Neste Jacobs Oy on ollut alusta asti mukana rakentamassa Suomen maakaasuinfrastruktuuria. Lisäksi Neste Jacobsilla on useita LNG-hankkeita meneillään Suomessa ja ulkomailla.

Lisätietoja:

Jarmo Suominen, toimitusjohtaja, Neste Jacobs Oy, puh. +358 50 458 3399
Christian Ramberg, toimitusjohtaja, Turun Satama Oy, puh. +358 2 2674 112

Neste Jacobs on ensisijainen valinta vaativien teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtopalveluiden ratkaisujen toimittajaksi. Asiakaskuntaamme ovat öljy-, kaasu-, petrokemian-, kemian-, biojalostus-, biokemian-, biofarma- ja elintarviketeollisuuden sekä teollisen infrastruktuurin (terminaalit, satamat, sähkönjakelu, vedenkäsittely ja tehdasautomaatio) yritykset. Meillä on 60 vuoden kokemus teknologiakehityksestä, investointihankkeiden toteutuksesta ja kunnossapidosta sekä toiminnan tehostamisesta Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Pohjoismaisten kotimarkkinoidemme lisäksi panostamme globaaleihin kasvumarkkinoihin. Työllistämme n. 1300 ammattilaista maailmanlaajuisesti. www.nestejacobs.com

Turun Satama  on tehokas ja nykyaikainen satama, joka keskittyy matkustajaliikennettä ja jalostettujen tuotteiden rahtiliikennettä palveleviin toimintoihin. Sataman kilpailukyvyn perustana on sen sijainti Itämeren alueen merkittävimpien liikenne- ja tavaravirtojen yhtymäkohdassa. Sijaintinsa ansiosta satama on myös mukana Euroopan tärkeimmät liikenneverkot yhdistävässä TEN-T-ydinverkossa. TEN-T-kartalla Turun satama on osa Skandinavian ja Välimeren välistä liikennekäytävää, joka on ydinverkon keskeinen Pohjois- ja Etelä-Euroopan yhdistävä liikenneväylä. www.portofturku.fi