13 Toukokuu 2013

Neste Jacobs ja Global Oil Shale sopimukseen liuskeöljyalalla

Neste Jacobs Oy
Lehdistötiedote
13.5.2013 klo 9.00

Neste Jacobs ja Global Oil Shale sopimukseen liuskeöljyalalla

Teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtoyhtiö Neste Jacobs ja energiayhtiö Global Oil Shale Group PLC (GOS) ovat allekirjoittaneet strategisen sopimuksen koskien liuskeöljyteollisuuden suunnittelu- ja kehitystyötä.  Nyt tehty sopimus kattaa öljyliuskeen prosessoinnin ja laitossuunnittelun jalostettaessa öljyliusketta nestemäiseksi polttoaineeksi sekä sen jalostamisen edelleen synteettiseksi raakaöljyksi.

Neste Jacobs osallistuu GOS:in liuskeöljylaitosten suunnitteluun ja kehitykseen, prosessimallinnuk-seen, testauksen ja optimointiin, käynnistykseen ja operoinnin tukeen sekä terveys- ja turvallisuus-seurantaan.

Tämän lisäksi Neste Jacobs toimii GOS:in hankkeissa koordinaattorina ja projektinjohtajana yhdis-tääkseen GOS:in eri kehityspartnereiden hankkeet yhdeksi kokonaisuudeksi. GOS on jo tilannut en-simmäiset sopimuksen alaiset toimeksiannot Neste Jacobsilta.

Ensimmäinen yhteistyön alainen projekti on GOS:in 2,18 miljardin öljyekvivalenttibarrelin liuskeöljy-projekti Julia Creekissä Australian Queenslandissa sekä suunnitteluvaiheessa olevat liuskeöljyprojektit Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä.

"Yhteistyösopimus GOS:in kanssa on merkittävä virstanpylväs yrityksellemme ja vahvistaa edelleen hyvää asemaamme liuskeöljybisneksessä. Olemme iloisia voidessamme auttaa GOS:ia menesty-mään liiketoiminnassaan, joka on luonteeltaan uraauurtava", Neste Jacobsin toimitusjohtaja Jarmo Suominen toteaa.

"Pidämme Neste Jacobsia luotettavana ja ammattitaitoisena yhteistyökumppanina pyrkiessämme kohti liuskeöljytuotantomme kokonaistavoitetta, joka on 50 000 öljyekvivalenttibarrelia päivässä. Odo-tamme innolla pitkää yhteistyötä Neste Jacobsin kanssa", Global Oil Shale Groupin hallituksen pu-heenjohtaja Petri Karjalainen sanoo.

Lisätietoja:

Jarmo Suominen, Toimitusjohtaja, Neste Jacobs Oy, puh. +358 50 458 3399

Petri Karjalainen, Hallituksen puheenjohtaja, Global Oil Shale Group PLC, puh. +44 7811 200 885

Neste Jacobs lyhyesti
Neste Jacobs on ensisijainen valinta vaativien teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtopalveluiden ja ratkaisujen toimittajaksi laajalle joukolle öljy- ja kaasu-, petrokemian- ja kemianteollisuuden sekä biotekniikan alan yrityksiä. Meillä on yli 50 vuoden kokemus teknologiakehityksestä, investointihankkeiden toteutuksesta ja kunnossapidosta sekä toiminnan tehostamisesta Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Pohjoismaiden lisäksi panostamme etenkin Lähi-idän ja Venäjän kasvaviin markkinoihin. Työllistämme 1000 ammattilaista maailmanlaajuisesti. www.nestejacobs.com

Global Oil Shale Group lyhyesti
Global Oil Shale Group PLC on maailmanlaajuinen energiayhtiö, joka on keskittynyt liuskeöljyn louhintaan ja valmistukseen. Yrityksen ydinosaamista on hyödyntää maailman kerogeenipitoisia liuskeöljyvarantoja ja jalostaa ne synteettiseksi raakaöljyksi sekä sivutuotteena syntyväksi sähkötuotannoksi ja muiksi lisäarvoa tuottaviksi palveluiksi. GOS:in noin 20 spesialistista koostuvalla edistyksellisellä tiimillä on yli 200 vuoden kokemus liuskeöljytuotannon kehityksestä, toteuttamisesta ja johtamisesta. Yhtiöllä on toimistot Lontoossa, Virossa, Australiassa ja Marokossa. Yhtiön kotipaikka on St Helier Jerseyllä.
www.globaloilshale.com