1 Heinäkuu 2015

Neste ja IBM solmivat strategisen kumppanuuden

Uutinen

01.07.2015

Kuvassa vasemmalta oikealle Reetta Ristola ja Matti Lehmus Nesteeltä sekä Tuomo Haukkovaara ja Raj Raichoora IBM:ltä.

Neste on valinnut IBM:n kumppanikseen keskeisten liiketoiminnan ohjausjärjestelmien uudistamiseen.  Neste toteuttaa liiketoimintaprosessien kehitysohjelmaa, jossa yhtenäistetään keskeiset globaalit liiketoimintaprosessit.

Globaalisti toimiva Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. "Tavoitteenamme on olla johtava polttoaineratkaisujen tarjoaja Itämeren alueella ja haluamme kasvaa uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvilla globaaleilla markkinoilla. Tämä projekti on avainasemassa strategiamme jalkauttamisessa. Investoimme hankkeen myötä vahvasti liiketoimintaprosessiemme ja ICT-järjestelmäkyvykkyyksiemme kehittämiseen", toteaa hankejohtaja Martti Ronkainen Nesteeltä. 

"Tarvitsimme liiketoimintaprosessiemme kehittämiseen strategisen transformaatiokumppanin, joka pystyy tuottamaan korkeaa lisäarvoa toimiala- ja hankeosaamisensa avulla", Ronkainen jatkaa. "Lisäksi vaakakupissa painoivat IBM:n vahva prosessiosaaminen, liiketoimintaymmärrys sekä implementaatio-osaaminen SAP ERP -hankkeissa."

Neste tavoittelee hankkeella läpinäkyvyyden lisäämistä toimitusketjunsa ohjaukseen, lisää tehokkuutta liiketoimintaprosesseihin vähentämällä manuaalista työtä sekä tarjoaa luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa liiketoiminnan päätöksentekoon. Kehitystyö koskee erityisesti Öljytuotteet ja Uusiutuvat tuotteet liiketoiminta-alueiden sekä talouden prosesseja.

IBM valittiin kumppaniksi muutoksen toteuttamiseen tarvittavan toimiala-, prosessikehitys-, hanke- ja muutoshallintaosaamisensa sekä SAP ERP -implementointiosaamisensa vuoksi. Valintaan vaikutti globaalien kyvykkyyksien ja kokemuksen lisäksi IBM:n paikallinen läsnäolo, joka mahdollistaa joustavan ja läheisen yhteistyön. 

"Odotan yhteistyön aloittamista Nesteen kanssa innolla", toteaa IBM Suomen toimitusjohtaja Tuomo Haukkovaara. "Pääsemme hankkeen myötä auttamaan suomalaisen yrityksen kansainvälistä menestymistä liiketoiminnan transformaatiokokemuksemme sekä globaalin toimialaosaamisemme avulla."

www.neste.com/fi

IBM (NYSE: IBM) lyhyesti:

IBM on maailmanlaajuinen innovaatioyritys, joka on täyttänyt asiakkaidensa liiketoimintatarpeita transformaatio- ja teknologiaosaamisensa avulla jo yli sadan vuoden ajan ja Suomessakin lähes 80 vuotta. Historiansa aikana IBM on kehittynyt laskimien ja reikäkorttikoneiden valmistajasta nykyaikaiseksi palvelu- ja teknologiayhtiöksi, mutta toiminta on aina perustunut tutkimukseen ja innovaatioihin - yhtiö on muun muassa maailman suurin yksityinen perustutkimuksen tekijä. IBM:n liikevaihto oli 92,8 miljardia dollaria vuonna 2014 ja sen palveluksessa on noin 380 000 työntekijää. Lisätietoa: ibm.com/fi, www.ibm.com/fi