16 Kesäkuu 2014

Muutoksia Neste Oilin organisaatiossa ja johtoryhmässä

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
16.6.2014 klo 9.00

Muutoksia Neste Oilin organisaatiossa ja johtoryhmässä

Neste Oil muuttaa rakennettaan ja organisaatiotaan. Tällä yhtiö vastaa sekä liiketoiminnassaan että toimintaympäristössä viime vuosina tapahtuneeseen kehitykseen.

"Neste Oilin muutos on ollut nopeaa muutaman viime vuoden aikana, ja se on synnyttänyt tarpeen muuttaa myös sisäistä rakennetta. Organisaation ja vastuiden päivitysten tavoitteena on selkeyttää ja suoraviivaistaa liiketoimintojen ohjausta sekä parantaa asiakaslähtöisyyttä ja kykyä reagoida markkinoiden muutoksiin", toimitusjohtaja Matti Lievonen sanoo.

Aikaisemmin Neste Oilin Öljytuotteet- ja Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminnot olivat saman johtoryhmän jäsenen vastuulla, mutta nyt uudistetussa organisaatiossa kummallakin on konsernin johtoryhmätason johtaja. Samalla näiden kahden liiketoiminnan tuotantotoiminnot siirtyvät suoraan liiketoiminnan vastuulle. Tähän asti niitä on johdettu yhteisestä Tuotanto- ja logistiikkatoiminnosta, joka erillisenä organisaationa lakkautetaan. Logistiikkatoiminnot keskitetään Öljytuotteiden alle. Neste Oilin raportointisegmentteinä säilyvät Öljytuotteet, Uusiutuvat tuotteet, Öljyn vähittäismyynti ja Muut.

Samassa yhteydessä Neste Oilin johtoryhmään on nimitetty kaksi uutta jäsentä ja myös johtoryhmän muiden jäsenten vastuualueisiin tehtiin muutoksia. Muutokset astuvat voimaan 16.6.2014 lukuun ottamatta Öljyn vähittäismyynnin johtoa koskevaa muutosta, joka tapahtuu myöhemmin.

Diplomi-insinööri Matti Lehmus (40) on nimitetty Öljytuotteet-liiketoiminnan johtajaksi. Hän on aiemmin vastannut Öljy- ja uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueesta. Matti Lehmus on työskennellyt pitkään Neste Oilissa ja sen edeltäjien palveluksessa, ja hänellä on vahva osaaminen erityisesti öljytuotteiden ja uusiutuvien polttoaineiden kansainvälisestä myynti- ja markkinointijohtamisesta.

Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta saa järjestelyssä entistä itsenäisemmän roolin kasvettuaan merkittäväksi osaksi Neste Oilia. Sen johtajaksi ja uudeksi johtoryhmän jäseneksi on nimitetty filosofian maisteri Kaisa Hietala (43). Hän on aiemmin vastannut samasta liiketoiminnasta osana Öljy- ja uusiutuvat tuotteet  liiketoiminta-aluetta.

"Kaisa Hietala on näyttänyt kykynsä monessa tehtävässä Neste Oilissa ja hankkinut myös laajaa kansainvälistä kokemusta. Hän on ollut keskeinen henkilö, kun Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminta on muutamassa vuodessa nostettu kannattavaksi ja viime vuonna jo noin 2,5 miljardia euroa liikevaihtoa keränneeksi toiminnaksi", Lievonen sanoo.

Öljyn vähittäismyynnin johtaja Sakari Toivola siirtyy eläkkeelle vuoden 2014 loppuun mennessä. Hänen seuraajakseen on nimitetty VR:n matkustajaliikennedivisioonan johtaja yo-merkonomi Antti Tiitola (47) viimeistään 1.12.2014 alkaen.

"Antti Tiitolalla on laaja kokemus päivittäistavarakaupan ja palveluorganisaatioiden rakentamisesta ja johtamisesta mm. Lidl Suomen ja VR:n johdossa. Hänen kokemukselleen ja osaamiselleen on käyttöä rakentaessamme entistä asiakaslähtöisempää yhtiötä", toimitusjohtaja Matti Lievonen sanoo.

Merkittäviä tuotantolaitosinvestointeja ja logistiikkajärjestelyjä toteuttanut, nyt lakkautettavan Tuotanto- ja logistiikkatoiminnon johtaja Ilkka Poranen jatkaa Neste Oilin palveluksessa uusissa tehtävissä.

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat vuorineuvos, toimitusjohtaja Matti Lievoselle.

Neste Oilin johtoryhmä:
· Matti Lievonen, toimitusjohtaja
· Matti Lehmus, liiketoiminta-alueen johtaja, Öljytuotteet
· Kaisa Hietala, liiketoiminta-alueen johtaja, Uusiutuvat tuotteet
· Sakari Toivola, liiketoiminta-alueen johtaja, Öljyn vähittäismyynti (viimeistään 1.12.2014 alkaen Antti Tiitola)
· Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, Neste Jacobsin hallituksen puheenjohtaja
· Hannele Jakosuo-Jansson, henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja
· Simo Honkanen, vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
· Lars Peter Lindfors, teknologiajohtaja
· Tuomas Hyyryläinen, johtaja, strategia ja uudet liiketoiminnat
· Osmo Kammonen, viestintä- ja markkinointijohtaja

Lakiasianjohtaja Matti Hautakangas toimii konsernin johtoryhmän sihteerinä.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 17,5 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. CDP Forest arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi