17 Toukokuu 2017

Moottorin säätäminen uusiutuvalle dieselille pienentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä

Neste Oyj
Lehdistötiedote
17.5.2017 klo 9.00

Moottorin säätäminen uusiutuvalle dieselille pienentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä

Neste_FEV.jpg

Dieselmoottorin polttoaineen kulutusta sekä hiilidioksidi- ja säänneltyjä lähipäästöjä voidaan alentaa säätämällä moottori hyödyntämään 100-prosenttisen HVO-tyyppisen (Hydrotreated Vegetable Oil) uusiutuvan dieselin, kuten Neste MY uusiutuvan dieselin, ominaisuuksia.

Maailman johtaviin moottorien kehitystyöhön erikoistuneisiin insinööritoimistoihin lukeutuvan FEV:n tuore tutkimus osoitti, että moottorin ohjausparametrien säätäminen Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöä varten voi testisyklistä riippuen:

  • parantaa moottorin hyötysuhdetta jopa noin 8,5 %
  • pienentää polttoaineen kulutusta litroina jopa noin 4 %
  • vähentää hiilivety- (HC) ja hiilimonoksidipäästöjä (CO) jopa noin 70 %
  • vähentää pienhiukkaspäästöjä (PM) jopa noin 50 %
  • mahdollistaa typenoksidipäästöjen vähentämisen jopa noin 30 %.

Tulokset perustuvat lukuihin, jotka saatiin vertailemalla samaa moottoria, kun se oli säädetty Neste MY uusiutuvalle dieselille ja kun se oli säädetty tyypilliselle eurooppalaiselle EN 590 fossiiliselle dieselille Euro 6 päästönormien mukaisella tasolla. Mittaukset tehtiin ennen katalysaattoria ja hiukkassuodatinta.

Tulokset riippuvat valitusta moottorista, eikä kaikkia parannuksia voida saavuttaa samanaikaisesti. Yllä listatut luvut koskevat vain Neste MY uusiutuvaa dieseliä, joka on EN 15940 standardin vaatimukset täyttävä parafiininen diesel. Samankaltaisia tuloksia voi odottaa saavansa moottorin säätämisestä myös muille HVO-tyyppisille uusiutuville dieseleille. Tulokset eivät ole yleistettävissä perinteisiin biodieseleihin.

"Johtavan asiantuntijatahon tekemä tutkimus osoitti, että moottorin säätäminen Neste MY uusiutuvalle dieselille tarjoaa hyötyjä: se voi pienentää polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Oikeilla kalibroinneilla se voi lisäksi auttaa vähentämään pakokaasupäästöjä", Nesteen polttoaine- ja moottoriasiantuntija Markku Honkanen sanoo.

"Moottorin optimointi HVO-tyyppisille vähähiilisille polttoaineille tarjoaa moottorivalmistajille lisää keinoja moottorin tehokkuuden parantamiseen sekä lähipäästörajojen noudattamiseen todellisissa ajo-olosuhteissa, kuten Euroopassa voimassa oleva Euro 6 -päästöstandardi edellyttää", Honkanen selventää.

Taustaa tutkimuksesta:

Tutkimuksella selvitettiin keinoja pienentää polttoaineen kulutusta heikentämättä moottorin suorituskykyä sekä kasvattamatta äänitasoa ja typenoksidipäästöjä (Euro 6 -päästönormin NOx raja 80 mg/km) verrattuna perinteiselle fossiiliselle dieselille säädettyyn moottoriin. Moottorin säätäminen Neste MY uusiutuvalle dieselille pienensi polttoaineen kulutusta ja typenoksidipäästöjä samalla, kun suorituskyky ja äänitaso säilyivät ennallaan ns. premium-moottorilta vaaditulla tasolla.

Nesteen uusiutuvalle dieselille optimaalisia moottoriparametrejä selvitettäessä varioitiin sekä moottorikonstruktion osia että moottorin ohjaukseen liittyviä parametrejä. Optimaaliset parametrit selvitettiin moottorikokein, ja tulokset todennettiin lopuksi kokonaisella ajoneuvolla tehdyin mittauksin laboratorio-olosuhteissa, jotka simuloivat todellisia ajo-olosuhteita ja sertifiointitestitoimenpiteitä. Parhaat tulokset saavutettiin muokkaamalla vain moottorin ohjausparametrejä, kuten polttoaineen ruiskutuksen ohjausta (ajoitus, ruiskutuspaine ja -määrä), ilmamäärää ja pakokaasun takaisinkierrätyksen määrää ja strategiaa. Tutkimuksen tilaaja oli Neste.


Neste Oyj
 
Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja
 
Lisätietoja:
Markku Honkanen, Head of Technical Services, puh. 050 458 4827, markku.honkanen(@)neste.com

Lue myös:
Nesteen uusiutuva diesel - merkittävästi pienemmät päästöt
Mitä eroa on uusiutuvalla dieselillä ja perinteisellä biodieselillä
Ovatko dieselautot lähipäästöiltään niin huonoja kuin väitetään?
Näin testataan tulevaisuuden polttoaineet


Neste lyhyesti
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa, ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lue lisää: neste.com

FEV lyhyesti
The FEV Group, headquartered in Aachen, Germany, is an internationally recognized vehicle development services provider. FEV's expertise ranges from consulting to the development and testing of innovative vehicle concepts through readiness for serial production. In addition to traditional engine and transmission development, vehicle integration, calibration, and the homologation of state-of-the-art gasoline and diesel engines, increasing importance is being placed on the development of hybrid and electric powertrains as well as alternative fuels. FEV experts focus on the advancement of electronic control systems, as well as connected vehicles and automation. The "FEV Software and Testing Solutions" product portfolio complements these services with cutting-edge test fields, measuring equipment and software solutions that help make the development process more efficient and transfer significant process steps from the road to the test rig - or even to computer simulation. FEV offers services to its transport industry customers around the world, and employs over 4,300 specialists in high-tech development centers at 35 locations on four continents.