7 Tammikuu 2008

Maakaasua suunnitellaan Naantalin jalostamon syöttöaineeksi

Aiesopimus maakaasun toimituksesta allekirjoitettu
Neste Oil Oyj ja Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy allekirjoittivat maanantaina 7.1. Gasum Oy:n kanssa aiesopimuksen maakaasun toimittamisesta laitoksilleen.

Jalostamolaajennuksen perussuunnittelu etenee

Neste Oililla on suunnitteilla Naantalin jalostamonsa laajentaminen. Tavoitteena on rakentaa uusi öljynjalostuslinja, joka valmistaa päätuotteena korkealaatuista dieselpolttoainetta liikenteen tarpeisiin. Hankkeen perussuunnittelupäätös tehtiin kesällä 2007, ja menossa on nyt infran ja yleissijoittelun sekä laitehankintojen suunnitteluvaihe. Perussuunnittelun kustannusarvio on 21 miljoonaa euroa. Rakentamispäätöstä uudelle laitokselle haetaan vuoden 2008 syksyllä. Rakentaminen ajoittuisi vuosille 2009–2012.

Parasta mahdollista tekniikkaa

Kaikki jalostamolle suunnitellut prosessiyksiköt hyödyntäisivät parasta saatavilla olevaa, mutta jo koettua tekniikkaa. Uuden vety-yksikön tehtävänä on valmistaa vetyä maakaasusta ja vesihöyrystä. Vetykrakkausyksikkö pilkkoo vedyn avulla raaka-aineen dieseliksi ja samalla vedyttää tuotteen puhtaampaan ja vähäpäästöisempään muotoon. Rikin talteenottoyksikkö ottaa talteen vapautuvan rikin puhtaana alkuainerikkinä. Talteenottoaste on 99,5 prosenttia. Uunien suunnittelussa noudatetaan LowNOx-tekniikkaa.

Vaikutukset ympäröivälle yhteiskunnalle

Jalostamon laajennushanke ratkaisee maakaasun tulon talousalueelle, jolloin maakaasun muukin käyttöönotto edistää puhtaamman ympäristön tavoitetta. Hankkeen on laskettu tuovan jalostamolle 100 uutta pysyvää työpaikka. Lisäksi runsaan kolmen vuoden rakennusaikana se tarjoaa työtä 1500 henkilölle. Laajennushanke myös lisää jalostamon tie- ja laivaliikennettä. Niiden haittavaikutuksia pystytään pienentämään hyvällä väyläsuunnittelulla.

Lisätietoja antaa viestintäpäällikkö Timo Tunturi, puhelin 050 458 6251