21 Tammikuu 2013

Levätutkimus kiinnostaa biopolttoaineteollisuutta

Artikkeli

Levät ovat tällä hetkellä kiinnostava aihe biopolttoaineteollisuudessa. Myös Neste Oil on jo vuosien ajan tutkinut levien soveltuvuutta uusiutuvan dieselin tuotantoon, ja tutkimustulosten mukaan levistä tuotettu öljy soveltuu Neste Oilin kehittämän uusiutuvan NExBTL-dieselin raaka-aineeksi.

Levien viljely ei vielä tällä hetkellä ole mahdollista teollisessa mittakaavassa, mutta ne vaikuttavat lupaavilta tulevaisuuden raaka-aineilta. Mikroskooppisen pienet ja öljyntuotannoltaan hyvin tuottoisat levät eivät vaadi kasvaakseen puhdasta makeaa vettä, vaan kasvavat myös suolaisessa vedessä ja jätevesissä. Levät eivät myöskään kilpaile maa-alueista ruokatuotannon kanssa, sillä niiden kasvattamisessa voidaan hyödyntää maanviljelyyn sopimattomia alueita. "Levät ovat kasvihuonekaasutaseeltaan äärimmäisen hyvä raaka-ainevaihtoehto, minkä vuoksi niiden tutkimiseen kannattaa panostaa", kertoo Neste Oilin levätutkija Pauliina Uronen.

Neste Oil tekee levätutkimuksen saralla yhteistyötä monien suomalaisten ja kansainvälisten tahojen kanssa. Esimerkiksi vuonna 2011 Neste Oil käynnisti olosuhteiden vaikutusta eri levälajien rasvantuottokykyyn ja öljyn laatuun tarkastelevan tutkimusprojektin Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksen (SYKE) kanssa. Kansainvälisten levätutkimusprojektien osalta Neste Oil on tällä hetkellä mukana muun muassa jäsenenä suurissa tutkimuskonsortioissa Australiassa (SBRC) ja Hollannissa (AlgaePARC).

Levätutkimusta Andalusian auringon alla

Neste Oil on toteuttanut Espanjan Andalusiassa omia kenttäkokeita, joiden aikana leviä ja niiden kasvamista tutkittiin laboratorio-olojen sijaan ulkotiloissa. "Ulkona toteutettavissa kokeissa voidaan havaita monia yllättäviä asioita, joita laboratoriossa ei tule lainkaan esiin, sillä kenttäkokeissa olosuhteita ei ole mahdollista kontrolloida kuten laboratoriossa. Esimerkiksi vuorokauden aikojen vaikutusta voidaan tarkastella paremmin", kertoo Pauliina Uronen. Andalusian projektit toteutettiin yhteistyössä Wageningenin yliopiston kanssa


Andalusian kenttäkokeessa leviä tuotettiin auringonvaloa hyödyntävissä muoviputken näköisissä fotobioreaktoreissa. Valoisan ympäristönsä ansiosta Espanja ja muut Välimeren maat soveltuvat mainiosti levien kasvattamiseen.


Merilevien kasvatusalustoina käytettiin putkimaisia fotobioreaktoreja.


Vesi on levän elinedellytys, mutta veden laadun suhteen levät eivät nirsoile, sillä kasvatuksessa voidaan hyödyntää jäte- ja merivettä.