26 Helmikuu 2015

Keskustelu EU:n biopolttoainelainsäädännön uudistamisesta jatkuu

Uutinen

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti kannastaan biopolttoainelainsäädännön uudistamiseen liittyvään niin sanottuun ILUC-direktiiviin 24.2.2015. Ympäristövaliokunnan näkemys pohjautuu EU:n neuvoston viime vuonna muodostamaan kantaan, jonka mukaan peltoviljeltyjen raaka-aineiden käyttöä biopolttoaineiden valmistuksessa rajoitettaisiin. Ympäristövaliokunnan kanta eroaa kuitenkin merkittävästi neuvoston kannasta, ja valiokunta ehdottaa muun muassa pakollista erillistä alatavoitetta tietyistä ei-peltoviljellyistä raaka-aineista valmistetuille polttoaineille sekä EU:n neuvostoa tiukempia kestävyysvaatimuksia.

Ympäristövaliokunnan äänestys on yksi vaihe prosessissa, jonka tavoitteena on EU:n biopolttoainelainsäädännön uudistaminen. Keskustelu jatkuu, ja seuraavaksi ympäristövaliokunnan kanta on sovitettava yhteen neuvoston ja komission kannan kanssa. Tämän odotetaan tapahtuvan syksyyn 2015 mennessä.

EU:n biopolttoainedirektiivien sisältö on monimutkainen ja Neste Oilin näkemyksen mukaan on paikallaan, että EU:n lainsäädäntöelimet käyvät asiasta syvällistä keskustelua. Näin saadaan luotua lainsäädäntökehys, joka luo tarvittavat kannustimet mm. jätteiden ja tähteiden käytön lisäämiselle biopolttoaineiden raaka-aineena. Toimialan kannalta on myös tärkeää, että lainsäädäntö on pitkäjänteistä ja mahdollistaa eurooppalaisen teknologian kehittymisen myös jatkossa.

Neste Oil pitää ehdotusta peltoviljeltyjen raaka-aineiden käytön rajaamisesta hyvänä tapana ehkäistä niin kutsuttujen ILUC-päästöjen riskiä. Kanta on linjassa Neste Oilin tavoitteen kanssa lisätä jatkuvasti jätteiden ja tähteiden käyttöä uusiutuvan dieselin tuotannossa. Tällä hetkellä jätteiden ja tähteiden osuus yhtiön uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä on noin 62 %, minkä ansiosta Neste Oil on maailman suurin jätteistä ja tähteistä biopolttoaineita valmistava yhtiö.

Lisätietoja: Ilkka Räsänen, yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 010 458 5123