17 Elokuu 2015

Kesätapahtumissa nautitaan nyt ympäristöystävällisemmästä sähköstä

flow2015

Tapahtumaenergian polttoaineen valinnalla on ratkaiseva merkitys suurten ulkotapahtumien ympäristöystävällisyyteen, luotettavuuteen ja viihtyvyyteen. Uusiutuvaa dieseliä käytettäessä kasvihuonepäästöt vähenevät 40−90 prosenttia.

 

Jos kaikki menee hyvin, kukaan ei ajattele koko asiaa. Jos ongelmia toisaalta syntyy, ne voivat pilata kokonaisen festivaalin. Kyse on tapahtumasähköstä.

Kesätapahtumia pidetään yleensä ulkona. Niitä varten joudutaan useimmiten rakentamaan tilapäinen sähköverkko ja tuomaan paikalle järeitä dieselgeneraattoreita. Varsinkin konserteissa niitä tarvitaan useita.

Generaattoreissa käytettävään polttoaineeseen on viime vuosina alettu kiinnittää aivan uudenlaista huomiota. Neste toimittaa jo nyt useisiin Suomen tapahtumiin sataprosenttista uusiutuvaa dieseliä, ja kysyntä on kasvussa. Uusiutuvalla NEXBTL-dieselillä kasvihuonepäästöjä voidaan vähentää 40–90 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.
 

Flow-festivaalin sähkö tuotetaan uusiutuvalla dieselillä

Uusiutuvaa NEXBTL-dieseliä käytetään muun muassa Helsingin Flow Festival -tapahtumassa elokuussa. Neste on Flow-kaupunkifestivaalin ympäristökumppani.

Yksi käyttäjistä on tapahtumasähkön tuotantoon, laitehuoltoon ja automaatioon erikoistunut Toikkatech, joka aloitti uusiutuvan dieselin käytön Helsingin Tall Ships Race -tapahtumassa pari vuotta sitten. Siitä lähtien Toikkatech on käyttänyt kesätapahtumien sähköntuotannossa ainoastaan NEXBTL-dieseliä, kertoo toimitusjohtaja Eero Toikka.

Toikka paljastaa kolme syytä, joiden vuoksi NEXBTL on ihanteellinen polttoaine tapahtumasähkön tuottamiseen.

Kolme syytä käyttää uusiutuvaa dieseliä tapahtumasähkön tuotannossa

1) Eroon pakokaasupäästöistä

Nesteen uusiutuva NEXBTL palaa valmistustapansa ansiosta puhtaasti mutta vastaa silti rakenteeltaan fossiilista dieseliä.

Aiemmin oli selvää, että kun diesel-kone käy, siitä tulee pakokaasun käryä. Uuden polttoaineen myötä ongelma hävisi.

”Teimme Tall Ships Race -tapahtumassa sähköä Hietalahden rannassa, joka on notkopaikka. Meillä oli alueen reunassa kaksi isoa generaattoria, joissa käytimme Nesteen NEXBTL:ää. Ajattelin, että nyt tulee varmasti valituksia pakokaasuista, mutta niitä ei tullutkaan yhtään!” muistelee Eero Toikka.

2) Sähköntuotanto on vihreämpää

Kesätapahtumat ja festivaalit haluavat tehdä osansa ympäristön hyväksi. Siksi uusiutuvan polttoaineen käyttö yleistyy. Eero Toikka kertoo, että hänen tilauskirjansa ovat niin täynnä, että hän miettii lisäkaluston hankkimista.

”Erityisesti artistit arvostavat ympäristöarvoja. Vaikka olisi kyseessä millainen hevimetallimies, kyllä hän on kasvihuonepäästöistä kiinnostunut”, Toikka naurahtaa.

Nesteen NEXBTL-diesel valmistetaan kasvi- tai jäteperäisistä uusiutuvista raaka-aineista. Jätteiden ja tähteiden osuus raaka-aineista on jo noin kaksi kolmasosaa.

3) Luotettava polttoaine ei aiheuta kasvustoa laitteisiin

Luotettavuus on tärkeimpiä asioita tapahtumasähkön tuotannossa. Jos generaattori sammuu vaikkapa kesken tähtiartistin esiintymisen, aiheutuu pahaa mieltä ja isojakin ylimääräisiä kustannuksia.

Eero Toikka kertoo, että NEXBTL:n kanssa ei ole ollut mitään ongelmia. Tämä ei ole itsestäänselvyys, sillä generaattoreita säilytetään pitkiä aikoja käyttämättömänä.

”Tavallisilla dieseleillä tankkiin saattaa muodostua mikrobikasvustoa samaan tapaan kuin veneissä”, selittää Toikka. Ongelmien syyksi epäillään perinteistä FAME-biodieseliä, jota sekoitetaan joihinkin polttoaineisiin. NEXBTL:ssä ei ole lainkaan perinteistä biodieseliä.

”Emme käytä perinteistä biodieseliä ollenkaan. Esimerkiksi FAMEn ja NEXBTL:n öljynvaihtoväleissä on huima ero. NEXBTL:llä öljynvaihtoväli on 500 tuntia. FAMEssa on sen sijaan niin paljon epäpuhtauksia, että öljynvaihtoväli tippuu puoleen, 250 tuntiin”, Toikka kertoo.

 

Lue lisää:
NEXBTL:n avulla vähäpäästöisiä elämyksiä

Nesteen uusiutuva NEXBTL-diesel pienentää jälleen Flow Festivalin hiilijalanjälkeä